Koszty ogrzewania pompą ciepła w net-billingu
12 września 2022
Zamrożenie cen prądu a prosumenci!
14 grudnia 2022
Koszty ogrzewania pompą ciepła w net-billingu
12 września 2022
Zamrożenie cen prądu a prosumenci!
14 grudnia 2022

Ważne daty dla firm, producentów rolnych oraz dla gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania pompą ciepła!

MAKSYMALNA CENA ENERGII

Właściciele instytucji i firm oraz producenci rolni i inni odbiorcy, których obowiązują wolnorynkowe ceny energii elektrycznej (głównie grupa taryfowa C), powinni złożyć u swojego sprzedawcy prądu oświadczenie potwierdzające że są odbiorcami uprawnionymi do objęcia ich maksymalną ceną energii elektrycznej tj. 785 zł netto/MWh. Czas na to mają do 30 listopada 2022 r. Jeśli nie zdążą w tym terminie, nie otrzymają obniżonej ceny energii od 1 grudnia.

Z limitu cen energii od 1 grudnia 2022 do końca roku 2023 skorzystać mogą wszyscy, których ustawa z dn. 27.10.2022 zalicza do podmiotów uprawnionych. Są to m. in.:

  • mikro-, mały i średni przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców);
  • mały i średni przedsiębiorca (w rozumieniu Komisji Europejskiej);
  • producent rolny (osoba fizyczna wpisana do ewidencji producentów rolnych);
  • osoba fizyczna prowadząca dział specjalny produkcji rolnej (wpisana do ewidencji producentów rolnych).

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Buderus, Nibe, Netsu, Rotenso.
Sprawdź ofertę

Ważne! Niższa cena obejmuje wymienionych odbiorców w zakresie, w jakim zużywają ją na potrzeby swojej podstawowej działalności (zgodnie z kodem PKD). Kwota 785 zł/MWh nie obejmuje podatku VAT i podatku akcyzowego. Maksymalna cena dotyczy energii czynnej, nie opłat dystrybucyjnych.

Informacje o ilości planowanego zużycia energii w ramach podstawowej działalności i poza nią odbiorca musi wpisać do oświadczenia. Wskazuje się również punkty poboru energii (PPE) oraz daty zawarcia dla danego punktu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Korzystając z linków poniżej można sprawdzić szczegółowe objaśnienia głównych sprzedawców energii elektrycznej.

https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne
https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu
https://www.enea.pl/maksymalne-ceny-energii
https://www.energa.pl/mala-firma/ceny-maksymalne
https://eon.pl/zamrozenie-cen

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

DODATEK ELEKTRYCZNY

Gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną, przysługuje dodatek elektryczny. Dotyczy to m.in. pomp ciepła.

Warunkiem otrzymania dodatku jest fakt zgłoszenia lub wpisania tego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Kwota dodatku elektrycznego to 1000 zł na jedno gospodarstwo domowe, lub 1500 zł – jeżeli zużycie energii elektrycznej w tym gospodarstwie w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do gminy, w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek nie przysługuje posiadaczom mikroinstalacji fotowoltaicznych, którzy korzystają w domach z energii w nich produkowanej.

Sprawdź ofertę magazynów energii
Sofar Solar GTX3000
Sprawdź ofertę

ZAMROŻENIE CEN PRĄDU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Dla odbiorców zużywających energię na potrzeby mieszkalne, czyli podlegających stawkom tzw. taryfowym (regulowanym przez Urząd Regulacji Energetyki), ceny na rok 2023 zostaną zamrożone na poziomie z roku 2022. Zamrożenie obowiązuje dla limitu zużycia do 2000 kWh. Po przekroczeniu tego limitu obowiązywać będzie cena 693 zł/MWh (69 gr/kWh). Aby skorzystać z tego mechanizmu nie trzeba niczego zgłaszać, obniżenie będzie automatyczne.

Dla trzech grup odbiorców taryfowych limity zużycia energii są wyższe. Są to:

- ROLNICY – limit do 3000 kWh. Chodzi o osoby prowadzące gospodarstwo rolne i opłacające podatek rolny, a także o prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Licznik (grupa taryfowa G) musi być zapisany na rolnika. Limit dotyczy energii zużywanej na potrzeby mieszkalne oraz działalność rolniczą.

- POSIADACZE KARTY DUŻEJ RODZINY – limit do 3000 kWh. Licznik musi być zapisany na osobę posiadającą kartę.

- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE lub MIESZKAJĄCE Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ – limit do 2600 kWh. Licznik nie musi być zapisany na osobę niepełnosprawną.

Aby skorzystać z podwyższonych limitów, należy przesłać do sprzedawcy prądu odpowiednie oświadczenie. Można je złożyć najpóźniej do dn. 30.06.2023, ale warto zrobić to jak najszybciej.

Ważne! Limity nie sumują się – jeśli odbiorca jest uprawniony do skorzystania z różnych limitów, musi wybrać z którego chce skorzystać i zaznaczyć odpowiednie dane w oświadczeniu.

Korzystając z linków poniżej można sprawdzić szczegółowe objaśnienia głównych sprzedawców energii elektrycznej:

https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu
https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku
https://www.enea.pl/zamrozenie-cen
https://www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu.html
https://eon.pl/tarcza-solidarnosciowa

Tańsza energia elektryczna
Korzystamy z ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Czytaj więcej

Tańsza energia elektryczna

Ważne daty dla firm, producentów rolnych oraz dla gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania pompą ciepła!

MAKSYMALNA CENA ENERGII

Właściciele instytucji i firm oraz producenci rolni i inni odbiorcy, których obowiązują wolnorynkowe ceny energii elektrycznej (głównie grupa taryfowa C), powinni złożyć u swojego sprzedawcy prądu oświadczenie potwierdzające że są odbiorcami uprawnionymi do objęcia ich maksymalną ceną energii elektrycznej tj. 785 zł netto/MWh. Czas na to mają do 30 listopada 2022 r. Jeśli nie zdążą w tym terminie, nie otrzymają obniżonej ceny energii od 1 grudnia.

Z limitu cen energii od 1 grudnia 2022 do końca roku 2023 skorzystać mogą wszyscy, których ustawa z dn. 27.10.2022 zalicza do podmiotów uprawnionych. Są to m. in.:

  • mikro-, mały i średni przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców);
  • mały i średni przedsiębiorca (w rozumieniu Komisji Europejskiej);
  • producent rolny (osoba fizyczna wpisana do ewidencji producentów rolnych);
  • osoba fizyczna prowadząca dział specjalny produkcji rolnej (wpisana do ewidencji producentów rolnych).

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Buderus, Nibe, Netsu, Rotenso.
Sprawdź ofertę

Ważne! Niższa cena obejmuje wymienionych odbiorców w zakresie, w jakim zużywają ją na potrzeby swojej podstawowej działalności (zgodnie z kodem PKD). Kwota 785 zł/MWh nie obejmuje podatku VAT i podatku akcyzowego. Maksymalna cena dotyczy energii czynnej, nie opłat dystrybucyjnych.

Informacje o ilości planowanego zużycia energii w ramach podstawowej działalności i poza nią odbiorca musi wpisać do oświadczenia. Wskazuje się również punkty poboru energii (PPE) oraz daty zawarcia dla danego punktu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Korzystając z linków poniżej można sprawdzić szczegółowe objaśnienia głównych sprzedawców energii elektrycznej.

https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne
https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu
https://www.enea.pl/maksymalne-ceny-energii
https://www.energa.pl/mala-firma/ceny-maksymalne
https://eon.pl/zamrozenie-cen

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

DODATEK ELEKTRYCZNY

Gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną, przysługuje dodatek elektryczny. Dotyczy to m.in. pomp ciepła.

Warunkiem otrzymania dodatku jest fakt zgłoszenia lub wpisania tego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Kwota dodatku elektrycznego to 1000 zł na jedno gospodarstwo domowe, lub 1500 zł – jeżeli zużycie energii elektrycznej w tym gospodarstwie w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do gminy, w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek nie przysługuje posiadaczom mikroinstalacji fotowoltaicznych, którzy korzystają w domach z energii w nich produkowanej.

Sprawdź ofertę magazynów energii
Sofar Solar GTX3000
Sprawdź ofertę

ZAMROŻENIE CEN PRĄDU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Dla odbiorców zużywających energię na potrzeby mieszkalne, czyli podlegających stawkom tzw. taryfowym (regulowanym przez Urząd Regulacji Energetyki), ceny na rok 2023 zostaną zamrożone na poziomie z roku 2022. Zamrożenie obowiązuje dla limitu zużycia do 2000 kWh. Po przekroczeniu tego limitu obowiązywać będzie cena 693 zł/MWh (69 gr/kWh). Aby skorzystać z tego mechanizmu nie trzeba niczego zgłaszać, obniżenie będzie automatyczne.

Dla trzech grup odbiorców taryfowych limity zużycia energii są wyższe. Są to:

- ROLNICY – limit do 3000 kWh. Chodzi o osoby prowadzące gospodarstwo rolne i opłacające podatek rolny, a także o prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Licznik (grupa taryfowa G) musi być zapisany na rolnika. Limit dotyczy energii zużywanej na potrzeby mieszkalne oraz działalność rolniczą.

- POSIADACZE KARTY DUŻEJ RODZINY – limit do 3000 kWh. Licznik musi być zapisany na osobę posiadającą kartę.

- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE lub MIESZKAJĄCE Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ – limit do 2600 kWh. Licznik nie musi być zapisany na osobę niepełnosprawną.

Aby skorzystać z podwyższonych limitów, należy przesłać do sprzedawcy prądu odpowiednie oświadczenie. Można je złożyć najpóźniej do dn. 30.06.2023, ale warto zrobić to jak najszybciej.

Ważne! Limity nie sumują się – jeśli odbiorca jest uprawniony do skorzystania z różnych limitów, musi wybrać z którego chce skorzystać i zaznaczyć odpowiednie dane w oświadczeniu.

Korzystając z linków poniżej można sprawdzić szczegółowe objaśnienia głównych sprzedawców energii elektrycznej:

https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu
https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku
https://www.enea.pl/zamrozenie-cen
https://www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu.html
https://eon.pl/tarcza-solidarnosciowa

Podobne posty

Co zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystywać własny prąd z PV?

Zamrożenie cen prądu a prosumenci!