Z pewnością jako dumny posiadacz instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepłą znasz osoby, które są o krok od podjęcia takiej samej decyzji. Polecaj produkty Unima Energia a za każdą skuteczną rekomendację dostaniesz od nas nagrodę w wysokości 500 zł za polecenie fotowoltaiki i 1000 zł za polecenie pompy ciepła!

Niech instalacji fotowoltaicznych będzie jak najwięcej – są ekologiczne, produkują czystą energię, generują dla nas realne oszczędności i dają niezależność od podwyżek cen prądu.  Im więcej razy polecisz skutecznie nasze usługi, tym więcej nagród zyskasz!

To bardzo łatwe
tylko 4 proste kroki

k1

Krok 1.

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła od Unima Energia? Jesteś częścią ważnej zmiany i świecisz przykładem dla innych! Fotowoltaika to przyszłość, a Ty już teraz cieszysz się oszczędnościami i niezależnością – jednym słowem dobrą energią. Teraz możesz zyskać jeszcze więcej!

Krok 2.

Twoi bliscy chcą pójść w Twoje ślady? A może znajomy przedsiębiorca chce zainwestować w eco rozwiązania, aby ograniczyć koszty i zabezpieczyć przyszłość swojego biznesu? Opowiedz im o naszej ofercie i ułatw najlepszą decyzję pod słońcem! Jeśli są zainteresowani otrzymaniem indywidualnej oferty od Unima Energia, uzyskaj ich zgodę na udostępnienie nam danych kontaktowych.

k2
k3

Krok 3.

Skorzystaj z formularza i wypełnij wszystkie jego części. Podaj swoje informacje w części „Dane Uczestnika” oraz dane kontaktowe osoby lub firmy, której polecasz produkty od Unima Energia w części „Dane Odbiorcy Rekomendacji”. Pamiętaj o zapoznaniu się z Regulaminem!

Krok 4.

Za każdą skuteczną rekomendację otrzymujesz od nas nagrodę! Oznacza to, że za każdym razem, kiedy dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła z Odbiorcą Rekomendacji, którego dane podałeś w Formularzu, na Twoje konto trafia przelew w odpowiedniej wysokości.

k4

Formularz zgłoszeniowy:

Wypełnij poniższy formularz – wprowadź swoje dane oraz dane osoby lub firmy, której chcesz polecić produkty od Unima Energia. Resztą zajmiemy się my!

Nawiążemy kontakt i zaproponujemy najlepszą ofertę instalacji fotowoltaicznej. A Ty, za każdą skuteczną rekomendację, otrzymasz nagrodę w postaci przelewu zgodnie z poleconym produktem: 500 zł za polecenie fotowoltaiki lub 1000 zł za polecenie pompy ciepła Pamiętaj, nasze usługi możesz polecać dowolną ilość razy!

1. Dane Uczestnika
Podaj imię i nazwisko:
Podaj imię i nazwisko
Podaj imię i nazwisko
Podaj adres e-mail
Podaj adres e-mail
Podaj adres e-mail
Podaj numer telefonu
Podaj numer telefonu
Podaj numer telefonu
Podaj numer PESEL
Podaj numer PESEL
Podaj numer PESEL
Podaj adres zamieszkania
Podaj adres zamieszkania
Podaj adres zamieszkania
Podaj numer konta do wpłaty
Podaj numer konta do wpłaty
Podaj numer konta do wpłaty
Zapoznaj się
Informacja dla Uczestnika Programu Poleceń.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest ECB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000465888, NIP: 7543068454, działająca pod adresem 45-368 Opole, ul. Ozimska, tel. +48 792 301 302 adres mailowy: bok@unimaenergia.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przystąpienia do Programu Rekomendacji "Ambasador Unima Energia". Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń, a w zakresie danych, które nie są wymagane do zawarcia i wykonania umowy - na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Programie Rekomendacji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Programie Rekomendacji.
 4. Podane dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, wskazanych w Regulaminie Programu Rekomendacji.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji o zakresie przetwarzanych danych,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, jeśli nie są przetwarzane zgodnie z celem,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo odwołania zgodny w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, dla których zgoda była podstawą przetwarzania;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

   Prawa wymienione w pkt. a-e powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.
 6. Odbiorcami danych mogą być: 
  Przedstawiciele handlowi, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe). Dane mogą być przekazane jedynie w celu realizacji usługi, o którą Państwo występują.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
2. Dane Odbiorcy Rekomendacji
Wybierz typ zgłoszenia
Wybierz typ zgłoszenia
Podaj imię i nazwisko odbiorcy rekomendacji:
Podaj mię i nazwisko odbiorcy rekomendacji
Podaj mię i nazwisko odbiorcy rekomendacji
Podaj numer telefonu odbiorcy rekomendacji
Podaj numer telefonu odbiorcy rekomendacji
Podaj numer telefonu odbiorcy rekomendacji
Podaj adres e-mail odbiorcy rekomendacji
Podaj adres e-mail odbiorcy rekomendacji
Podaj adres e-mail odbiorcy rekomendacji
Podaj nazwę rekomendowanej firmy
Podaj nazwę rekomendowanej firmy
Podaj nazwę rekomendowanej firmy
Podaj imię osoby do kontaktu
Podaj imię osoby do kontaktu
Podaj imię osoby do kontaktu
Podaj adres e-mail osoby do kontaktu:
Podaj adres e-mail osoby do kontaktu:
Podaj adres e-mail osoby do kontaktu:
Podaj numer telefonu osoby do kontaktu
Podaj numer telefonu osoby do kontaktu
Podaj numer telefonu osoby do kontaktu
Podaj NIP lub numer KRS
Podaj NIP lub numer KRS
Podaj NIP lub numer KRS
Zapoznaj się
Informacja dla Odbiorcy Rekomendacji.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest ECB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000465888, NIP: 7543068454, działająca pod adresem 45-368 Opole, ul. Ozimska, tel. +48 792 301 302 adres mailowy: bok@unimaenergia.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przystąpienia do Programu Rekomendacji "Ambasador Unima Energia". Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń, a w zakresie danych, które nie są wymagane do zawarcia i wykonania umowy - na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Programie Rekomendacji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Programie Rekomendacji.
 4. Podane dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, wskazanych w Regulaminie Programu Rekomendacji.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji o zakresie przetwarzanych danych,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, jeśli nie są przetwarzane zgodnie z celem,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo odwołania zgodny w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, dla których zgoda była podstawą przetwarzania;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

   Prawa wymienione w pkt. a-e powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.
 6. Odbiorcami danych mogą być: 
  Przedstawiciele handlowi, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe). Dane mogą być przekazane jedynie w celu realizacji usługi, o którą Państwo występują.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
3. Oświadczenia Uczestnika
Musisz wyrazić zgodę.
Musisz wyrazić zgodę.
Musisz wyrazić zgodę.
Musisz wyrazić zgodę.
Musisz wyrazić zgodę.
Musisz wyrazić zgodę.