Sprawdź co możemy
dla Ciebie zrobić

heat-pump

Pompy ciepła

solar-panel

Fotowoltaika

charging-station1

Elektromobilność

battery-unima

Magazyny energii

O programie

Program "Czyste Powietrze" jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wydzielonych w nich lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jego głównym celem jest dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. W ramach programu można uzyskać dotację w wysokości do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo przewidziano dotację do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Pomożemy w uzyskaniu dotacji →

Czas trwania programu Czyste Powietrze

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

 • podpisywanie umów do 31.12.2027 r,
 • wydatkowanie środków do 30.09.2029 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Program „Czyste Powietrze 2023” uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane zostanę te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

Jeśli chcesz skorzystać z dotacji, musisz pamiętać, że Twój roczny zarobek nie może przekroczyć 135 000 zł. Jeśli myślisz o wsparciu na nowy piec czy termomodernizację, to warto wiedzieć, że kandydaci zostali podzielone na trzy grupy.

I grupa

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł).

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej termomodernizacji:
35 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
60 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej termomodernizacji:
41 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
66 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej termomodernizacji:
25 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:

50 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowejtermomodernizacji:
31 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
56 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł
Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej termomodernizacji:
13 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
33 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
nie dotyczy

II grupa

Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej termomodernizacji:
50 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
90 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej termomodernizacji:
59 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
99 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej termomodernizacji:
32 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:

72 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowejtermomodernizacji:
41 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
81 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł
Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej termomodernizacji:
25 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
48 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
nie dotyczy

III grupa

Dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwot:

 • 1 090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym),
 • 1 526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

lub ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (potwierdzone w zaświadczeniu z gminy/miasta). Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających wniosek o zaświadczenie oraz co najmniej od dnia złożenia wniosku o dotację.

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej termomodernizacji:
70 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
120 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej termomodernizacji:
79 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
135 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej termomodernizacji:
50 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:

100 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowejtermomodernizacji:
59 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
115 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł
Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej termomodernizacji:
40 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
z kompleksową termomodernizacją:
70 000 zł(dodatkowo audytenergetyczny: 1 200 zł)
nie dotyczy

Warunki

 • Można dostać dotację na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów CO lub CO i CWU.
 • Inwestycja nie może być rozpoczęta wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (poniesione koszty kwalifikowane, faktury).
 • Dotowana jest tylko wymiana pieca CO opalanego paliwem stałym, poniżej 5 klasy wg normy EN 303-5 (piec gazowy, olejowy, elektryczny nie kwalifikuje się do wymiany w ramach programu).
 • Wymagane zezłomowanie starego pieca (imienny dokument zezłomowania).
 • Wymagane trwałe odłączenie wszystkich innych nieekologicznych źródeł ogrzewania np. kominek z płaszczem wodnym (protokół kominiarski).
 • Dopuszczalne jest pozostawienie kominków lub pieców kaflowych do celów rekreacyjnych, ale muszą one spełniać wymogi ekoprojektu i miejscowych uchwał antysmogowych.
 • Jeżeli w budynku oprócz pieca na paliwo stałe jest kocioł gazowy, dotacja na wymianę pieca na paliwo stałe jest możliwa pod warunkiem że ilość gazu pobieranego z sieci nie przekracza 5 600 kWh/rok (średnia z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dotację).
 • W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza (na powierzchni powyżej 30%).
 • Jeżeli działalność gospodarcza w budynku nie przekracza 30% powierzchni, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na działalność.
 • Dotacja nie jest udzielana dla budynków gospodarczych lub wykorzystywanych sezonowo (chyba że zainstalowane w nich źródło ciepła służy wyłącznie do celów ogrzewania budynku mieszkalnego).
 • Audyt energetyczny jest obowiązkowy tylko dla kompleksowej termomodernizacji.
 • W przypadku współwłasności budynku wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Pomożemy Ci w uzyskaniu dotacji!

Korzyści dla Ciebie i dla środowiska

Nie jesteś pewien, czy masz szansę na dotację? Zadzwoń do nas! Pomoże Ci określić, czy spełniasz kryteria i doradzimy, który program będzie dla Ciebie najbardziej korzystny.
energy-class
Oszczędności energetyczne
Korzystanie z fotowoltaiki, magazynów energii, pomp ciepła i ekologiczny styl życia przyczyniają się do znacznych oszczędności finansowych przy rachunkach za energię.
relax1
Wygoda i komfort
Nie musisz martwić się formalnościami związanymi z aplikowaniem o dofinansowanie. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności i złoży wniosek w Twoim imieniu.