Polityka prywatności
i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach portalu www.unimaenergia.pl przez ECB Polska Sp. z o.o. ul.Ozimska 48, 45-368 Opole.

§1 - Definicje

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach portalu www.unimaenergia.pl przez ECB Polska Sp. z o.o. ul.Ozimska 48, 45-368 Opole.

 1. Administrator – ECB Polska Sp. z o.o. ul.Ozimska 48, 45-368 Opole.
 2. Portal – portal działający pod adresem www.unimaenergia.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Portalu.

 

§2 - Dane osobowe

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach portalu www.unimaenergia.pl

 1. Z poziomu Portalu Użytkownik może skorzystać z formularza w celu kontaktu z Administratorem. W tym celu, musi wypełnić formularz kontaktowy, podając swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, telefon oraz adres e-mail.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator: Unima Energia Sp. z o.o. Sp.K ul. Ozimska 48, 45-368 Opole.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celach marketingu bezpośredniego oraz na potrzeby realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia szczegółowej oferty.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019 poz. 123),
  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.),
 7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6 powyżej, w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - w dowolnym momencie,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 8. Dane osobowe będą przetwarzane tylko do momentu zrealizowania celu –złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na pytanie lub do momentu odwołania zgody.
 9. Odbiorcą danych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak: firma informatyczna, dostawca domeny.

 

§3 - Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Portalu, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Portalu przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.