Program Mój Prąd 5.0 - informacje wstępne
19 kwietnia 2023
Pompa Ciepła Ochsner przed montażem - Unima Energia
Przemysłowa Pompa Ciepła Ochsner - Studium przypadku cz.1
15 maja 2023
Program Mój Prąd 5.0 - informacje wstępne
19 kwietnia 2023
Pompa Ciepła Ochsner przed montażem - Unima Energia
Przemysłowa Pompa Ciepła Ochsner - Studium przypadku cz.1
15 maja 2023

W marcu tego roku wyczerpały się środki przeznaczone na dofinansowania w czwartej edycji programu Mój Prąd. Od tego czasu z uwagą śledziliśmy doniesienia dotyczące kolejnej, piątej już odsłony. Jakie zmiany czekają na prosumentów, którzy chcą skorzystać z Mojego Prądu 5.0? Jakie warunki należy spełnić? O tym mowa w artykule poniżej.

Mój Prąd 5.0 – jaki budżet?

Data uruchomienia naboru wniosków do nowej edycji programu, zgodnie ze słowami Wiceministra Klimatu i Środowiska Ireneusza Zyski, nie jest przypadkowa. 22 kwietnia to bowiem Światowy Dzień Ziemi. Start programu, który wspiera rozwój zielonych technologii w dniu, w którym szczególnie podkreślamy istotną rolę ekologii i dbałości o środowisko naturalne, ma zatem charakter symboliczny.

Koniec programu zaplanowano na 22 grudnia 2023, o ile budżet nie wyczerpie się wcześniej. Pula przeznaczona na dofinansowanie jest znacząca – wynosi 955 mln zł. Wiceminister zapowiedział jednak, że jeśli będzie taka potrzeba, to ta kwota będzie mogła zostać jeszcze zwiększona o dodatkowe 400 mln.

Najważniejsze zmiany w programie

Najbardziej istotną zmianą w nowej odsłonie Mojego Prądu jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu pomp ciepła. Do tej pory dofinansowanie takie można było uzyskać z programu Czyste Powietrze, który jednak zakładał konieczność wymiany starego źródła ciepła zasilanego przez paliwa stałe. Dla osób, które nie korzystały z „kopciuchów”, a miały u siebie np. piec na gaz ziemny lub kocioł na pellet drzewny, nie przewidywano dotacji. Mój Prąd 5.0 ma więc pomóc uzyskać wsparcie tym, których program Czyste Powietrze do tej pory omijał.

Inną zmianą w nowej edycji programu jest źródło finansowania. Środki na realizację Mojego Prądu 5.0 mają pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, program skierowany jest do osób fizycznych, które wykorzystują energię elektryczną z mikroinstalacji na własne potrzeby i mają podpisaną umowę ze sprzedawcą energii lub Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zgodnie z regulaminem dofinansowanie możemy uzyskać na koszty poniesione od 1 lutego 2020 (data ta pozostaje taka sama, jak w przypadku poprzedniej edycji).

Wśród wnioskodawców wyróżniono trzy odrębne grupy:

 • Pierwsza grupa: osoby rozliczające się w systemie net-billingu, które nie korzystały dotychczas z żadnej formy dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej;
 • Druga grupa: osoby rozliczające się w systemie net-meteringu (inaczej systemie opustów), które nie korzystały dotychczas z żadnej formy dofinansowania, pod warunkiem przejścia na system net-billingu;
 • Trzecia grupa: osoby rozliczające się w systemie net-meteringu, które korzystały wcześniej z innych form dofinansowania, pod warunkiem, że zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe i zmienią system rozliczeń na net-billing. Uwaga! W tym przypadku również istotne jest, aby przyłączenie i opłacenie instalacji fotowoltaicznej nastąpiło w okresie kwalifikowalności kosztów (czyli od 1 lutego 2020).

Program nie zakłada wsparcia dla osób, które chciałyby rozliczać się nadal w systemie net-meteringu, ponieważ jego celem jest między innymi wywieranie wpływu na wzrost autokonsumpcji produkowanej energii elektrycznej.

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Buderus, Nibe, Netsu, Rotenso.
Sprawdź ofertę

Kwoty dofinansowania w piątej edycji programu

Ogłoszone kwoty dofinasowania nie są zaskoczeniem, pokrywają się bowiem z wcześniejszymi zapowiedziami. Maksymalna kwota, jaką będziemy mogli uzyskać z programu wynosi 58 tysięcy zł. W podziale na poszczególne elementy wygląda to następująco:

 • Do 6 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy 2-10 kW bez komponentów dodatkowych;
 • Do 7 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy 2-10 kW z komponentami dodatkowymi (w przypadku osób z trzeciej grupy wnioskodawców, czyli tych którzy uzyskali już wcześniej dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, będzie to kwota maksymalnie 3 tys. zł);
 • Do 16 tys. zł dla magazynów energii elektrycznej;
 • Do 3 tys. zł dla systemów zarządzania energią EMS/HEMS;
 • Do 3,5 tys. zł dla kolektorów słonecznych c.w.u.

Mój Prąd 5.0 przewiduje również dotację na jeden z następujących typów magazynów ciepła lub urządzeń grzewczych:

 • Do 4,4 tys. zł dla pompy powietrze-powietrze;
 • Do 28,5 tys. zł dla gruntowej pompy ciepła;
 • Do 12,6 tys. zł dla pompy ciepła powietrze-woda;
 • Do 19,4 tys. zł dla pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie energetycznej;
 • Do 5 tys. zł dla magazynów ciepła.

Na najwyższe dofinansowanie będą mogły liczyć osoby, które zdecydują się na montaż mikroinstalacji ze wszystkimi dodatkowymi komponentami oraz wybiorą gruntową pompę ciepła. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Udzielony grant nie podlega opodatkowaniu.

Sprawdź ofertę magazynów energii
Sofar Solar GTX3000
Sprawdź ofertę

Złożenie wniosku i obowiązki beneficjentów

Wnioski należy składać tylko za pomocą rządowego Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Zalecane jest składanie wniosków za pomocą komputera – generator nie jest bowiem aplikacją mobilną. Wszystkie wnioski, które złożone w formie papierowej zostaną automatycznie odrzucone. Podobnie będzie, jeśli w ten sposób złożymy samą dokumentację. Nie należy także wysyłać wniosków drogą mailową i przez ePUAP.

Do GWD możemy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub przez mojeID, czyli usługę udostępnianą przez część banków.

Po otrzymaniu dofinansowania warto pamiętać, że w tej edycji, podobnie jak w przypadku poprzednich, beneficjent programu ma jeszcze kilka obowiązków. Jednym z nich jest konieczność zamontowania w miejscu inwestycji (np. na mieszkaniu lub ogrodzeniu) tabliczki informacyjnej z adnotacją o otrzymaniu dotacji. Kolejnym jest konieczność eksploatacji instalacji przez okres kolejnych 5 lat. W tym czasie nie można odsprzedać lub zdemontować paneli fotowoltaicznych lub któregokolwiek z komponentów oraz zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny. NFOŚiGW ma prawo do wykonania kontroli u beneficjentów programu, a w przypadku stwierdzenia uchybień może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie i nakazać zwrot kosztów wraz z odsetkami.

Dotychczasowe edycje programu cieszyły się sporym powodzeniem. Wiceprezes NFOŚiGW szacuje, że połowa prosumentów w Polsce korzystała z dofinansowania Funduszu na zakup i montaż swojej instalacji. Można się zatem spodziewać, że i tym razem chętnych do skorzystania z dotacji nie powinno zabraknąć.

Dzień Ziemi z Moim Prądem – rusza 5 edycja programu! Poznaj nowe zasady.
Korzystamy z ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Czytaj więcej

Dzień Ziemi z Moim Prądem – rusza 5 edycja programu! Poznaj nowe zasady.

W marcu tego roku wyczerpały się środki przeznaczone na dofinansowania w czwartej edycji programu Mój Prąd. Od tego czasu z uwagą śledziliśmy doniesienia dotyczące kolejnej, piątej już odsłony. Jakie zmiany czekają na prosumentów, którzy chcą skorzystać z Mojego Prądu 5.0? Jakie warunki należy spełnić? O tym mowa w artykule poniżej.

Mój Prąd 5.0 – jaki budżet?

Data uruchomienia naboru wniosków do nowej edycji programu, zgodnie ze słowami Wiceministra Klimatu i Środowiska Ireneusza Zyski, nie jest przypadkowa. 22 kwietnia to bowiem Światowy Dzień Ziemi. Start programu, który wspiera rozwój zielonych technologii w dniu, w którym szczególnie podkreślamy istotną rolę ekologii i dbałości o środowisko naturalne, ma zatem charakter symboliczny.

Koniec programu zaplanowano na 22 grudnia 2023, o ile budżet nie wyczerpie się wcześniej. Pula przeznaczona na dofinansowanie jest znacząca – wynosi 955 mln zł. Wiceminister zapowiedział jednak, że jeśli będzie taka potrzeba, to ta kwota będzie mogła zostać jeszcze zwiększona o dodatkowe 400 mln.

Najważniejsze zmiany w programie

Najbardziej istotną zmianą w nowej odsłonie Mojego Prądu jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu pomp ciepła. Do tej pory dofinansowanie takie można było uzyskać z programu Czyste Powietrze, który jednak zakładał konieczność wymiany starego źródła ciepła zasilanego przez paliwa stałe. Dla osób, które nie korzystały z „kopciuchów”, a miały u siebie np. piec na gaz ziemny lub kocioł na pellet drzewny, nie przewidywano dotacji. Mój Prąd 5.0 ma więc pomóc uzyskać wsparcie tym, których program Czyste Powietrze do tej pory omijał.

Inną zmianą w nowej edycji programu jest źródło finansowania. Środki na realizację Mojego Prądu 5.0 mają pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, program skierowany jest do osób fizycznych, które wykorzystują energię elektryczną z mikroinstalacji na własne potrzeby i mają podpisaną umowę ze sprzedawcą energii lub Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zgodnie z regulaminem dofinansowanie możemy uzyskać na koszty poniesione od 1 lutego 2020 (data ta pozostaje taka sama, jak w przypadku poprzedniej edycji).

Wśród wnioskodawców wyróżniono trzy odrębne grupy:

 • Pierwsza grupa: osoby rozliczające się w systemie net-billingu, które nie korzystały dotychczas z żadnej formy dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej;
 • Druga grupa: osoby rozliczające się w systemie net-meteringu (inaczej systemie opustów), które nie korzystały dotychczas z żadnej formy dofinansowania, pod warunkiem przejścia na system net-billingu;
 • Trzecia grupa: osoby rozliczające się w systemie net-meteringu, które korzystały wcześniej z innych form dofinansowania, pod warunkiem, że zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe i zmienią system rozliczeń na net-billing. Uwaga! W tym przypadku również istotne jest, aby przyłączenie i opłacenie instalacji fotowoltaicznej nastąpiło w okresie kwalifikowalności kosztów (czyli od 1 lutego 2020).

Program nie zakłada wsparcia dla osób, które chciałyby rozliczać się nadal w systemie net-meteringu, ponieważ jego celem jest między innymi wywieranie wpływu na wzrost autokonsumpcji produkowanej energii elektrycznej.

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Buderus, Nibe, Netsu, Rotenso.
Sprawdź ofertę

Kwoty dofinansowania w piątej edycji programu

Ogłoszone kwoty dofinasowania nie są zaskoczeniem, pokrywają się bowiem z wcześniejszymi zapowiedziami. Maksymalna kwota, jaką będziemy mogli uzyskać z programu wynosi 58 tysięcy zł. W podziale na poszczególne elementy wygląda to następująco:

 • Do 6 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy 2-10 kW bez komponentów dodatkowych;
 • Do 7 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy 2-10 kW z komponentami dodatkowymi (w przypadku osób z trzeciej grupy wnioskodawców, czyli tych którzy uzyskali już wcześniej dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, będzie to kwota maksymalnie 3 tys. zł);
 • Do 16 tys. zł dla magazynów energii elektrycznej;
 • Do 3 tys. zł dla systemów zarządzania energią EMS/HEMS;
 • Do 3,5 tys. zł dla kolektorów słonecznych c.w.u.

Mój Prąd 5.0 przewiduje również dotację na jeden z następujących typów magazynów ciepła lub urządzeń grzewczych:

 • Do 4,4 tys. zł dla pompy powietrze-powietrze;
 • Do 28,5 tys. zł dla gruntowej pompy ciepła;
 • Do 12,6 tys. zł dla pompy ciepła powietrze-woda;
 • Do 19,4 tys. zł dla pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie energetycznej;
 • Do 5 tys. zł dla magazynów ciepła.

Na najwyższe dofinansowanie będą mogły liczyć osoby, które zdecydują się na montaż mikroinstalacji ze wszystkimi dodatkowymi komponentami oraz wybiorą gruntową pompę ciepła. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Udzielony grant nie podlega opodatkowaniu.

Sprawdź ofertę magazynów energii
Sofar Solar GTX3000
Sprawdź ofertę

Złożenie wniosku i obowiązki beneficjentów

Wnioski należy składać tylko za pomocą rządowego Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Zalecane jest składanie wniosków za pomocą komputera – generator nie jest bowiem aplikacją mobilną. Wszystkie wnioski, które złożone w formie papierowej zostaną automatycznie odrzucone. Podobnie będzie, jeśli w ten sposób złożymy samą dokumentację. Nie należy także wysyłać wniosków drogą mailową i przez ePUAP.

Do GWD możemy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub przez mojeID, czyli usługę udostępnianą przez część banków.

Po otrzymaniu dofinansowania warto pamiętać, że w tej edycji, podobnie jak w przypadku poprzednich, beneficjent programu ma jeszcze kilka obowiązków. Jednym z nich jest konieczność zamontowania w miejscu inwestycji (np. na mieszkaniu lub ogrodzeniu) tabliczki informacyjnej z adnotacją o otrzymaniu dotacji. Kolejnym jest konieczność eksploatacji instalacji przez okres kolejnych 5 lat. W tym czasie nie można odsprzedać lub zdemontować paneli fotowoltaicznych lub któregokolwiek z komponentów oraz zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny. NFOŚiGW ma prawo do wykonania kontroli u beneficjentów programu, a w przypadku stwierdzenia uchybień może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie i nakazać zwrot kosztów wraz z odsetkami.

Dotychczasowe edycje programu cieszyły się sporym powodzeniem. Wiceprezes NFOŚiGW szacuje, że połowa prosumentów w Polsce korzystała z dofinansowania Funduszu na zakup i montaż swojej instalacji. Można się zatem spodziewać, że i tym razem chętnych do skorzystania z dotacji nie powinno zabraknąć.

Podobne posty

Wyższe kwoty dotacji w programie Mój Prąd 4.0

Programy i dotacje na 2022 – „Czyste powietrze”