Nowa odsłona programu Czyste Powietrze
4 stycznia 2023
Program Mój Prąd 5.0 - informacje wstępne
19 kwietnia 2023
Nowa odsłona programu Czyste Powietrze
4 stycznia 2023
Program Mój Prąd 5.0 - informacje wstępne
19 kwietnia 2023

Już 31 stycznia rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe inwestycji z wykorzystaniem OZE.

To nowy zakres pomocy uruchomiony w ramach środków z PROW 2014-2020, w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar F – zielona energia w gospodarstwie).

Nabór wniosków: od 31.01.2023 r. do 01.03.2023 r., w oddziałach ARiMR.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów:

 • zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z magazynem energii (obligatoryjnie),
 • zakupu pomp ciepła (sprzężonych z instalacją fotowoltaiczną),
 • zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej (sprzężonych z instalacją fotowoltaiczną),
 • budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji ww. urządzeń lub systemów,
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej,
 • opłat za patenty lub licencje.

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Buderus, Nibe, Netsu, Rotenso.
Sprawdź ofertę

Wymogi dotyczące magazynu energii: magazyn o pojemności w kWh nie mniejszej niż iloczyn mocy zainstalowanej urządzeń w instalacji fotowoltaicznej wyrażonej w kW i przelicznika wynoszącego 0,5.

Do powyższych kosztów mogą być zaliczone koszty transportu materiałów służących realizacji inwestycji oraz maszyn i urządzeń objętych inwestycją, a także koszty montażu.

Nie są kwalifikowane m. in.: leasing, podatek VAT, koszty nabycia nieruchomości, koszty dokończenia budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanych kosztach kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł, w wysokości:

 • minimum 30% kosztów kwalifikowalnych,
 • do 50% kosztów kwalifikowalnych dla rolników,
 • do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników.

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

Maksymalny poziom dofinansowania to 150 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Wsparcie skierowane jest dla rolników posiadających gospodarstwo o wielkości co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzących w tym gospodarstwie działalność zarobkową w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, posiadających nadany numer EP – ewidencji producentów w ARiMR. (Status rolnika: osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej.)

Dotowana operacja musi być usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych i związana z prowadzeniem działalności rolniczej.

Dodatkowe warunki:

 • Moc wykonanej instalacji musi być dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie wynikającej z przedstawionych faktur za energię z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 • Całkowita moc zainstalowanych urządzeń wykorzystana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy instalacji fotowoltaicznej.
 • Inwestycja musi być realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń.
 • Inwestycja musi być uzasadniona ekonomicznie pod względem racjonalności kosztów.
 • Zakończenie realizacji inwestycji musi nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2025 roku.
 • Kolejność przyznawania pomocy ustala się według kryterium punktowego. Aby pomoc była przyznana należy uzyskać co najmniej 3 punkty.
Zielona energia dla rolników
Korzystamy z ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Czytaj więcej

Zielona energia dla rolników

Już 31 stycznia rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe inwestycji z wykorzystaniem OZE.

To nowy zakres pomocy uruchomiony w ramach środków z PROW 2014-2020, w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar F – zielona energia w gospodarstwie).

Nabór wniosków: od 31.01.2023 r. do 01.03.2023 r., w oddziałach ARiMR.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów:

 • zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z magazynem energii (obligatoryjnie),
 • zakupu pomp ciepła (sprzężonych z instalacją fotowoltaiczną),
 • zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej (sprzężonych z instalacją fotowoltaiczną),
 • budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji ww. urządzeń lub systemów,
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej,
 • opłat za patenty lub licencje.

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Buderus, Nibe, Netsu, Rotenso.
Sprawdź ofertę

Wymogi dotyczące magazynu energii: magazyn o pojemności w kWh nie mniejszej niż iloczyn mocy zainstalowanej urządzeń w instalacji fotowoltaicznej wyrażonej w kW i przelicznika wynoszącego 0,5.

Do powyższych kosztów mogą być zaliczone koszty transportu materiałów służących realizacji inwestycji oraz maszyn i urządzeń objętych inwestycją, a także koszty montażu.

Nie są kwalifikowane m. in.: leasing, podatek VAT, koszty nabycia nieruchomości, koszty dokończenia budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanych kosztach kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł, w wysokości:

 • minimum 30% kosztów kwalifikowalnych,
 • do 50% kosztów kwalifikowalnych dla rolników,
 • do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników.

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

Maksymalny poziom dofinansowania to 150 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Wsparcie skierowane jest dla rolników posiadających gospodarstwo o wielkości co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzących w tym gospodarstwie działalność zarobkową w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, posiadających nadany numer EP – ewidencji producentów w ARiMR. (Status rolnika: osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej.)

Dotowana operacja musi być usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych i związana z prowadzeniem działalności rolniczej.

Dodatkowe warunki:

 • Moc wykonanej instalacji musi być dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie wynikającej z przedstawionych faktur za energię z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 • Całkowita moc zainstalowanych urządzeń wykorzystana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy instalacji fotowoltaicznej.
 • Inwestycja musi być realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń.
 • Inwestycja musi być uzasadniona ekonomicznie pod względem racjonalności kosztów.
 • Zakończenie realizacji inwestycji musi nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2025 roku.
 • Kolejność przyznawania pomocy ustala się według kryterium punktowego. Aby pomoc była przyznana należy uzyskać co najmniej 3 punkty.

Podobne posty

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych w roku 2022 – jak uzyskać?

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze