Zamrożenie cen prądu a prosumenci!
14 grudnia 2022
Nowa odsłona programu Czyste Powietrze
4 stycznia 2023
Zamrożenie cen prądu a prosumenci!
14 grudnia 2022
Nowa odsłona programu Czyste Powietrze
4 stycznia 2023

Już od 15 grudnia 2022 r. można otrzymać wyższe dotacje w najbardziej znanym programie wsparcia dla fotowoltaiki!

Nadal obowiązuje nabór Mój Prąd 4.0 trwający od 15 kwietnia, jednak kwoty dofinansowania znacznie wzrosły. Przedłużono też czas przyjmowania wniosków – nabór potrwa do 31.03.2023 r.

Oto ile otrzymać mogą wnioskodawcy na poszczególne przedsięwzięcia:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna bez dodatkowych urządzeń – maksymalnie 6 000 zł,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna pod warunkiem zakupu magazynu energii lub magazynu ciepłamaksymalnie 7 000 zł,
 • magazyn energii – maksymalnie 16 000 zł,
 • magazyn ciepła – maksymalnie 5 000 zł,
 • system sterowania energią pod warunkiem zakupu magazynu energii lub magazynu ciepłamaksymalnie 3 000 zł.

Łącznie można uzyskać do 31 tys. zł.

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Buderus, Nibe, Netsu, Rotenso.
Sprawdź ofertę

Powyższe kwoty dotyczą tych prosumentów, którzy nie skorzystali ze wsparcia: zarówno tych którzy zainstalowali fotowoltaikę po 31.03.2022, jak i instalacji przyłączonych wcześniej – ale pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń czyli net-billing.

Rozliczanie energii wyprodukowanej w mikroinstalacji w net-billingu pozostaje koniecznym wymogiem przystąpienia do programu Mój Prąd 4.0. Wnioskować mogą właściciele instalacji przyłączonych od dnia 01.02.2020 roku, bo tyle wstecz sięga okres kwalifikowalności. Jednak ci rozliczani w net-meteringu (na zasadzie opustów) muszą zmienić system na net-billing i otrzymać na to poświadczenie od sprzedawcy lub operatora energii.

Prosumenci którzy skorzystali z wcześniejszych dotacji na fotowoltaikę, również mogą wnioskować o dofinansowanie dodatkowych urządzeń (oczywiście po przejściu na net-billing).

Czekają na nich następujące kwoty:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna pod warunkiem zakupu magazynu energii lub magazynu ciepła – maksymalnie 3 000 zł,
 • magazyn energii – maksymalnie 16 000 zł,
 • magazyn ciepła – maksymalnie 5 000 zł,
 • system sterowania energią pod warunkiem zakupu magazynu energii lub magazynu ciepła – maksymalnie 3 000 zł.

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

7 najważniejszych celów programu Mój Prąd 4.0

Z dotychczasowych zapowiedzi można wyodrębnić aż 7 kluczowych celów, które mają być realizowane dzięki kolejnej odsłonie programu Mój Prąd.

 1. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
 2. Realne oszczędności w budżecie prosumentów.
 3. Zwiększenie udziału fotowoltaiki (a szerzej – odnawialnych źródeł energii) w miksie energetycznym Polski.
 4. Rozwój elektromobilności.
 5. Efektywniejsze magazynowanie i autokonsumpcja energii z odnawialnych źródeł.
 6. Skuteczniejsze bilansowanie energii w systemie elektroenergetycznym.
 7. Odpowiedź na międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie OZE.

Sprawdź ofertę magazynów energii
Sofar Solar GTX3000
Sprawdź ofertę

Beneficjenci obecnej edycji programu, którzy otrzymali już wypłaty dotacji w kwotach obowiązujących od 15.04.2022, mogą liczyć na ponowne przeliczenie i dopłatę różnicy do wysokości maksymalnych kwot obowiązujących od 15 grudnia. Rozpoczęcie przeliczania dotacji planowane jest od stycznia 2023.

Pozostałe zasady naboru pozostały bez zmian.

Dla kogo?

 • prosument (posiada mikroinstalację fotowoltaiczną),
 • osoba fizyczna,
 • wytwarza energię z mikroinstalacji na własne potrzeby mieszkaniowe,
 • posiada umowę kompleksową (sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej) lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
 • rozlicza energię wyprodukowaną w mikroinstalacji w systemie net-billing.

Na co?

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWp do 10 kWp.
 • Dodatkowo do instalacji fotowoltaicznej:
  • zakup i montaż magazynu energii o pojemności co najmniej 2 kWh (cena za 1 kW nie może przekroczyć 6 tys. zł),
  • zakup i montaż magazynu ciepła (zasobnik c.w.u zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobnik c.w.u z grzałką elektryczną, bufor ciepła zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufor ciepła z grzałką elektryczną, bufor ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem), o pojemności minimum 20 dm3 (1 dm3=1 litr).
 • Dodatkowo do magazynu energii lub magazynu ciepła:
  • zakup i montaż systemu zarządzania energią w budynku.

Warunki

 • Wnioskodawca to osoba fizyczna.
 • Energia z instalacji musi być wykorzystywana na cele mieszkalne (można zamontować instalację na budynku innym niż mieszkalny lub na gruncie, pod warunkiem że wytworzona energia będzie zasilać budynek mieszkalny).
 • Dotacja dotyczy istniejących budynków mieszkalnych i odbiorców z zawartą umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej (jedna dotacja na jedną umowę ze sprzedawcą energii).
 • Przedsięwzięcia muszą być zakończone i opłacone (wymagane potwierdzenia płatności).
 • Instalacja fotowoltaiczna musi być przyłączona do sieci (wymagane zaświadczenie od operatora dystrybucji).
 • Zamontowanie magazynu energii lub magazynu ciepła oraz systemu zarządzania energią musi być potwierdzone protokołem odbioru i uruchomienia.
 • Zastosowane są urządzenia nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 24 mies. przed dniem montażu).
 • Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem kwot maksymalnych.
 • Dotacja nie przysługuje na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w ramach tego samego PPE (punktu poboru energii).
Wyższe kwoty dotacji w programie Mój Prąd 4.0
Korzystamy z ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Czytaj więcej

Wyższe kwoty dotacji w programie Mój Prąd 4.0

Już od 15 grudnia 2022 r. można otrzymać wyższe dotacje w najbardziej znanym programie wsparcia dla fotowoltaiki!

Nadal obowiązuje nabór Mój Prąd 4.0 trwający od 15 kwietnia, jednak kwoty dofinansowania znacznie wzrosły. Przedłużono też czas przyjmowania wniosków – nabór potrwa do 31.03.2023 r.

Oto ile otrzymać mogą wnioskodawcy na poszczególne przedsięwzięcia:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna bez dodatkowych urządzeń – maksymalnie 6 000 zł,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna pod warunkiem zakupu magazynu energii lub magazynu ciepłamaksymalnie 7 000 zł,
 • magazyn energii – maksymalnie 16 000 zł,
 • magazyn ciepła – maksymalnie 5 000 zł,
 • system sterowania energią pod warunkiem zakupu magazynu energii lub magazynu ciepłamaksymalnie 3 000 zł.

Łącznie można uzyskać do 31 tys. zł.

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Buderus, Nibe, Netsu, Rotenso.
Sprawdź ofertę

Powyższe kwoty dotyczą tych prosumentów, którzy nie skorzystali ze wsparcia: zarówno tych którzy zainstalowali fotowoltaikę po 31.03.2022, jak i instalacji przyłączonych wcześniej – ale pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń czyli net-billing.

Rozliczanie energii wyprodukowanej w mikroinstalacji w net-billingu pozostaje koniecznym wymogiem przystąpienia do programu Mój Prąd 4.0. Wnioskować mogą właściciele instalacji przyłączonych od dnia 01.02.2020 roku, bo tyle wstecz sięga okres kwalifikowalności. Jednak ci rozliczani w net-meteringu (na zasadzie opustów) muszą zmienić system na net-billing i otrzymać na to poświadczenie od sprzedawcy lub operatora energii.

Prosumenci którzy skorzystali z wcześniejszych dotacji na fotowoltaikę, również mogą wnioskować o dofinansowanie dodatkowych urządzeń (oczywiście po przejściu na net-billing).

Czekają na nich następujące kwoty:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna pod warunkiem zakupu magazynu energii lub magazynu ciepła – maksymalnie 3 000 zł,
 • magazyn energii – maksymalnie 16 000 zł,
 • magazyn ciepła – maksymalnie 5 000 zł,
 • system sterowania energią pod warunkiem zakupu magazynu energii lub magazynu ciepła – maksymalnie 3 000 zł.

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

7 najważniejszych celów programu Mój Prąd 4.0

Z dotychczasowych zapowiedzi można wyodrębnić aż 7 kluczowych celów, które mają być realizowane dzięki kolejnej odsłonie programu Mój Prąd.

 1. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
 2. Realne oszczędności w budżecie prosumentów.
 3. Zwiększenie udziału fotowoltaiki (a szerzej – odnawialnych źródeł energii) w miksie energetycznym Polski.
 4. Rozwój elektromobilności.
 5. Efektywniejsze magazynowanie i autokonsumpcja energii z odnawialnych źródeł.
 6. Skuteczniejsze bilansowanie energii w systemie elektroenergetycznym.
 7. Odpowiedź na międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie OZE.

Sprawdź ofertę magazynów energii
Sofar Solar GTX3000
Sprawdź ofertę

Beneficjenci obecnej edycji programu, którzy otrzymali już wypłaty dotacji w kwotach obowiązujących od 15.04.2022, mogą liczyć na ponowne przeliczenie i dopłatę różnicy do wysokości maksymalnych kwot obowiązujących od 15 grudnia. Rozpoczęcie przeliczania dotacji planowane jest od stycznia 2023.

Pozostałe zasady naboru pozostały bez zmian.

Dla kogo?

 • prosument (posiada mikroinstalację fotowoltaiczną),
 • osoba fizyczna,
 • wytwarza energię z mikroinstalacji na własne potrzeby mieszkaniowe,
 • posiada umowę kompleksową (sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej) lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
 • rozlicza energię wyprodukowaną w mikroinstalacji w systemie net-billing.

Na co?

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWp do 10 kWp.
 • Dodatkowo do instalacji fotowoltaicznej:
  • zakup i montaż magazynu energii o pojemności co najmniej 2 kWh (cena za 1 kW nie może przekroczyć 6 tys. zł),
  • zakup i montaż magazynu ciepła (zasobnik c.w.u zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobnik c.w.u z grzałką elektryczną, bufor ciepła zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufor ciepła z grzałką elektryczną, bufor ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem), o pojemności minimum 20 dm3 (1 dm3=1 litr).
 • Dodatkowo do magazynu energii lub magazynu ciepła:
  • zakup i montaż systemu zarządzania energią w budynku.

Warunki

 • Wnioskodawca to osoba fizyczna.
 • Energia z instalacji musi być wykorzystywana na cele mieszkalne (można zamontować instalację na budynku innym niż mieszkalny lub na gruncie, pod warunkiem że wytworzona energia będzie zasilać budynek mieszkalny).
 • Dotacja dotyczy istniejących budynków mieszkalnych i odbiorców z zawartą umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej (jedna dotacja na jedną umowę ze sprzedawcą energii).
 • Przedsięwzięcia muszą być zakończone i opłacone (wymagane potwierdzenia płatności).
 • Instalacja fotowoltaiczna musi być przyłączona do sieci (wymagane zaświadczenie od operatora dystrybucji).
 • Zamontowanie magazynu energii lub magazynu ciepła oraz systemu zarządzania energią musi być potwierdzone protokołem odbioru i uruchomienia.
 • Zastosowane są urządzenia nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 24 mies. przed dniem montażu).
 • Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem kwot maksymalnych.
 • Dotacja nie przysługuje na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w ramach tego samego PPE (punktu poboru energii).

Podobne posty

Domowe magazyny energii od FoxEss

Programy i dotacje na 2022 – „Czyste powietrze”