Wyższe kwoty dotacji w programie Mój Prąd 4.0
16 grudnia 2022
Zielona energia dla rolników
27 stycznia 2023
Wyższe kwoty dotacji w programie Mój Prąd 4.0
16 grudnia 2022
Zielona energia dla rolników
27 stycznia 2023

3 stycznia 2023 r. uruchomiono nową wersję znanego programu wsparcia do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.

Kwoty możliwych dotacji znacznie wzrosły. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo Klimatu stawiają na termomodernizację. Dla wnioskodawców którzy zdecydują się kompleksowo ocieplić swoje budynki dofinansowania będą największe. Głęboka termomodernizacja to przedsięwzięcie szczególnie promowane, choć nieobowiązkowe.

W poziomie podstawowym maksymalna kwota dotacji wzrasta do 41 tys. zł, a przy wykonaniu kompleksowej termomodernizacji do 66 tys. zł.

W poziomie podwyższonym maksymalna kwota dotacji to 59 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją 99 tys. zł). W poziomie najwyższym: maksymalna kwota to 79 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją 135 tys. zł).

Dodatkowo można otrzymać 1200 zł na sfinansowanie audytu energetycznego, koniecznego do wykonania pełnej termomodernizacji budynku.

Od 3 stycznia podatek VAT nie będzie już kosztem kwalifikowanym, jednak rekompensują to wyższe kwoty wsparcia.

Podniesiono również progi dochodowe uprawniające do uzyskania dotacji: w poziomie podstawowym limit rocznego dochodu wnioskodawcy wzrasta ze 100 tys. zł – do 135 tys. zł.

W poziomie podwyższonym progi miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wynoszą obecnie 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) i 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe). W poziomie najwyższym progi miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie to 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) i 1626 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Dla poziomów podstawowego i podwyższonego możliwa jest również dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze). Wnioski o tę formę wsparcia przyjmują banki współpracujące z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla poziomów podwyższonego i najwyższego dostępna jest opcja dotacji z prefinansowaniem. Umożliwia ona otrzymanie zaliczki do wysokości 50% przyznanej dotacji. Warunkiem jest przedstawienie umowy zawartej z wykonawcą przedsięwzięcia.

Instytucja realizująca program Czyste Powietrze w konkretnym regionie to odpowiedni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Buderus, Nibe, Netsu, Rotenso.
Sprawdź ofertę

Oto szczegóły programu uwzględniające produkty i usługi dostępne w Unima Energia:

Dla kogo?

 • osoba fizyczna,
 • właściciel lub współwłaściciel domu mieszkalnego jednorodzinnego (mogą być w nim wydzielone maks. 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 użytkowy poniżej 30% powierzchni),
 • dom oddany do użytku (nie może być w budowie),
 • może być również lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą (ale wydzielony w budynku jednorodzinnym),
 • w budynku lub lokalu nie może być prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni powyżej 30%,
 • wnioskodawca wymienia piec opalany paliwem stałym (bez wymiany pieca dotacja na nowe źródło ogrzewania nie przysługuje).

 Na co? m.in.

 • demontaż starego pieca CO,
 • zakup i montaż pompy ciepła z osprzętem, do celów CO lub CO i CWU,
 • demontaż starej instalacji CO lub CWU i montaż nowej instalacji CO lub CWU,
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,

 Ile ? m.in.

Poziom podstawowy:

 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: maksymalnie 19 400 zł,
 • modernizacja instalacji CO/CWU: maksymalnie 8 100 zł,
 • instalacja fotowoltaiczna: maksymalnie 6 000 zł.

Poziom podwyższony:

 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: maksymalnie 28 100 zł,
 • modernizacja instalacji CO/CWU: maksymalnie 14 300 zł,
 • instalacja fotowoltaiczna: maksymalnie 9 000 zł.

Poziom najwyższy:

 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: maksymalnie 35 200 zł,
 • modernizacja instalacji CO/CWU: maksymalnie 20 400 zł,
 • instalacja fotowoltaiczna: maksymalnie 15 000 zł.

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

Progi dochodowe

Poziom podstawowy:

 • Dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 tys. zł.
 • Jeżeli wnioskodawca osiągnął dochody z różnych źródeł trzeba je zsumować (łącznie nie mogą przekroczyć kwoty 135 tys. zł).
 • Chodzi o dochody wnioskodawcy wykazane w ostatnim zeznaniu podatkowym PIT i/lub dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego i/lub dochody nieopodatkowane za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku o dotację.

Poziom podwyższony:

 • Dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwot:
  • 1 894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym),
  • 2 651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).
 • Wymagane jest uzyskanie zaświadczenia o dochodach z gminy/miasta.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, jego roczny przychód nie może przekroczyć czterdziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dotację).

Poziom najwyższy:

 • Dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwot:
  • 1 090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym),
  • 1 526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).
 •  Wymagane jest uzyskanie zaświadczenia o dochodach z gminy/miasta.

Lub

 • ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (potwierdzone w zaświadczeniu z gminy/miasta). Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających wniosek o zaświadczenie oraz co najmniej od dnia złożenia wniosku o dotację.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, jego roczny przychód nie może przekroczyć dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dotację).

Sprawdź ofertę magazynów energii
Sofar Solar GTX3000
Sprawdź ofertę

Warunki

 • Można dostać dotację na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów CO lub CO i CWU.
 • Inwestycja nie może być rozpoczęta wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (poniesione koszty kwalifikowane, faktury).
 • Dotowana jest tylko wymiana pieca CO opalanego paliwem stałym, poniżej 5 klasy wg normy EN 303-5 (piec gazowy, olejowy, elektryczny nie kwalifikuje się do wymiany w ramach programu).
 • Wymagane zezłomowanie starego pieca (imienny dokument zezłomowania).
 • Wymagane trwałe odłączenie wszystkich innych nieekologicznych źródeł ogrzewania np. kominek z płaszczem wodnym (protokół kominiarski).
 • Dopuszczalne jest pozostawienie kominków lub pieców kaflowych do celów rekreacyjnych, ale muszą one spełniać wymogi ekoprojektu i miejscowych uchwał antysmogowych.
 • Jeżeli w budynku oprócz pieca na paliwo stałe jest kocioł gazowy, dotacja na wymianę pieca na paliwo stałe jest możliwa pod warunkiem że ilość gazu pobieranego z sieci nie przekracza 5 600 kWh/rok (średnia z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dotację).
 • W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza (na powierzchni powyżej 30%).
 • Jeżeli działalność gospodarcza w budynku nie przekracza 30% powierzchni, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na działalność.
 • Dotacja nie jest udzielana dla budynków gospodarczych lub wykorzystywanych sezonowo (chyba że zainstalowane w nich źródło ciepła służy wyłącznie do celów ogrzewania budynku mieszkalnego).
 • Audyt energetyczny jest obowiązkowy tylko dla kompleksowej termomodernizacji.
 • W przypadku współwłasności budynku wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
Nowa odsłona programu Czyste Powietrze
Korzystamy z ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Czytaj więcej

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze

3 stycznia 2023 r. uruchomiono nową wersję znanego programu wsparcia do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.

Kwoty możliwych dotacji znacznie wzrosły. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo Klimatu stawiają na termomodernizację. Dla wnioskodawców którzy zdecydują się kompleksowo ocieplić swoje budynki dofinansowania będą największe. Głęboka termomodernizacja to przedsięwzięcie szczególnie promowane, choć nieobowiązkowe.

W poziomie podstawowym maksymalna kwota dotacji wzrasta do 41 tys. zł, a przy wykonaniu kompleksowej termomodernizacji do 66 tys. zł.

W poziomie podwyższonym maksymalna kwota dotacji to 59 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją 99 tys. zł). W poziomie najwyższym: maksymalna kwota to 79 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją 135 tys. zł).

Dodatkowo można otrzymać 1200 zł na sfinansowanie audytu energetycznego, koniecznego do wykonania pełnej termomodernizacji budynku.

Od 3 stycznia podatek VAT nie będzie już kosztem kwalifikowanym, jednak rekompensują to wyższe kwoty wsparcia.

Podniesiono również progi dochodowe uprawniające do uzyskania dotacji: w poziomie podstawowym limit rocznego dochodu wnioskodawcy wzrasta ze 100 tys. zł – do 135 tys. zł.

W poziomie podwyższonym progi miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wynoszą obecnie 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) i 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe). W poziomie najwyższym progi miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie to 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) i 1626 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Dla poziomów podstawowego i podwyższonego możliwa jest również dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze). Wnioski o tę formę wsparcia przyjmują banki współpracujące z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla poziomów podwyższonego i najwyższego dostępna jest opcja dotacji z prefinansowaniem. Umożliwia ona otrzymanie zaliczki do wysokości 50% przyznanej dotacji. Warunkiem jest przedstawienie umowy zawartej z wykonawcą przedsięwzięcia.

Instytucja realizująca program Czyste Powietrze w konkretnym regionie to odpowiedni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Buderus, Nibe, Netsu, Rotenso.
Sprawdź ofertę

Oto szczegóły programu uwzględniające produkty i usługi dostępne w Unima Energia:

Dla kogo?

 • osoba fizyczna,
 • właściciel lub współwłaściciel domu mieszkalnego jednorodzinnego (mogą być w nim wydzielone maks. 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 użytkowy poniżej 30% powierzchni),
 • dom oddany do użytku (nie może być w budowie),
 • może być również lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą (ale wydzielony w budynku jednorodzinnym),
 • w budynku lub lokalu nie może być prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni powyżej 30%,
 • wnioskodawca wymienia piec opalany paliwem stałym (bez wymiany pieca dotacja na nowe źródło ogrzewania nie przysługuje).

 Na co? m.in.

 • demontaż starego pieca CO,
 • zakup i montaż pompy ciepła z osprzętem, do celów CO lub CO i CWU,
 • demontaż starej instalacji CO lub CWU i montaż nowej instalacji CO lub CWU,
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,

 Ile ? m.in.

Poziom podstawowy:

 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: maksymalnie 19 400 zł,
 • modernizacja instalacji CO/CWU: maksymalnie 8 100 zł,
 • instalacja fotowoltaiczna: maksymalnie 6 000 zł.

Poziom podwyższony:

 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: maksymalnie 28 100 zł,
 • modernizacja instalacji CO/CWU: maksymalnie 14 300 zł,
 • instalacja fotowoltaiczna: maksymalnie 9 000 zł.

Poziom najwyższy:

 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: maksymalnie 35 200 zł,
 • modernizacja instalacji CO/CWU: maksymalnie 20 400 zł,
 • instalacja fotowoltaiczna: maksymalnie 15 000 zł.

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

Progi dochodowe

Poziom podstawowy:

 • Dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 tys. zł.
 • Jeżeli wnioskodawca osiągnął dochody z różnych źródeł trzeba je zsumować (łącznie nie mogą przekroczyć kwoty 135 tys. zł).
 • Chodzi o dochody wnioskodawcy wykazane w ostatnim zeznaniu podatkowym PIT i/lub dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego i/lub dochody nieopodatkowane za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku o dotację.

Poziom podwyższony:

 • Dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwot:
  • 1 894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym),
  • 2 651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).
 • Wymagane jest uzyskanie zaświadczenia o dochodach z gminy/miasta.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, jego roczny przychód nie może przekroczyć czterdziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dotację).

Poziom najwyższy:

 • Dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwot:
  • 1 090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym),
  • 1 526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).
 •  Wymagane jest uzyskanie zaświadczenia o dochodach z gminy/miasta.

Lub

 • ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (potwierdzone w zaświadczeniu z gminy/miasta). Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających wniosek o zaświadczenie oraz co najmniej od dnia złożenia wniosku o dotację.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, jego roczny przychód nie może przekroczyć dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dotację).

Sprawdź ofertę magazynów energii
Sofar Solar GTX3000
Sprawdź ofertę

Warunki

 • Można dostać dotację na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów CO lub CO i CWU.
 • Inwestycja nie może być rozpoczęta wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (poniesione koszty kwalifikowane, faktury).
 • Dotowana jest tylko wymiana pieca CO opalanego paliwem stałym, poniżej 5 klasy wg normy EN 303-5 (piec gazowy, olejowy, elektryczny nie kwalifikuje się do wymiany w ramach programu).
 • Wymagane zezłomowanie starego pieca (imienny dokument zezłomowania).
 • Wymagane trwałe odłączenie wszystkich innych nieekologicznych źródeł ogrzewania np. kominek z płaszczem wodnym (protokół kominiarski).
 • Dopuszczalne jest pozostawienie kominków lub pieców kaflowych do celów rekreacyjnych, ale muszą one spełniać wymogi ekoprojektu i miejscowych uchwał antysmogowych.
 • Jeżeli w budynku oprócz pieca na paliwo stałe jest kocioł gazowy, dotacja na wymianę pieca na paliwo stałe jest możliwa pod warunkiem że ilość gazu pobieranego z sieci nie przekracza 5 600 kWh/rok (średnia z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dotację).
 • W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza (na powierzchni powyżej 30%).
 • Jeżeli działalność gospodarcza w budynku nie przekracza 30% powierzchni, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na działalność.
 • Dotacja nie jest udzielana dla budynków gospodarczych lub wykorzystywanych sezonowo (chyba że zainstalowane w nich źródło ciepła służy wyłącznie do celów ogrzewania budynku mieszkalnego).
 • Audyt energetyczny jest obowiązkowy tylko dla kompleksowej termomodernizacji.
 • W przypadku współwłasności budynku wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Podobne posty

Programy i dotacje na 2022 – „Energia Plus”

Instalacja fotowoltaiczna – jak dobrać moc do zapotrzebowania gospodarstwa domowego?