Walka ze smogiem – dotacje na wymianę pieców w 2022
21 marca 2022
Programy i dotacje na 2022 – „Stop smog”
4 kwietnia 2022
Walka ze smogiem – dotacje na wymianę pieców w 2022
21 marca 2022
Programy i dotacje na 2022 – „Stop smog”
4 kwietnia 2022

HVAC technician servicing home heating and cooling system.

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

Sprawdź ofertę magazynów energii
Sofar Solar GTX3000
Sprawdź ofertę

KAWKA Plus we Wrocławiu – dopłata do wymiany pieca

KAWKA Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepła. Osoba, która wymieni piec nie spełniający norm ekologicznych, może dostać do 12 tys. zł (w 2022 r.), jako zwrot kosztów montażu nowego źródła ciepła. Dotacje można przeznaczyć na:

 • pompę ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewanie olejowe;
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • ogrzewanie olejowe.

Ponadto, dzięki pieniądzom uzyskanym z Kawki Plus można też przeprowadzić demontaż ogrzewania na paliwo stałe (pieca kaflowego kotła c.o. i pieca stałopalnego), prace związane z modernizację lub budowę systemu odprowadzania spalin, montaż zbiorników na lekki olej opałowy, czy zbiorników na gaz płynny. Aby uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca we Wrocławiu trzeba być osobą fizyczną, będącą właścicielem mieszkania lub domu we Wrocławiu, najemcą mieszkania komunalnego albo też osobą wynajmującą mieszkanie lub dom we Wrocławiu (w tym wypadku konieczna jest jednak zgoda właściciela lokalu).

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Kawka Bis w Poznaniu – dofinansowanie wymiany pieca

Kolejny regionalny program to Kawka Bis w Poznaniu, który wspiera likwidację palenisk na drewno, węgiel czy brykiety lub innego typu biomasę. Dzięki dofinansowaniu w ramach Kawki Plus można je zastąpić bardziej ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak:

 • ogrzewania oparte na OZE;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kto może zostać beneficjentem programu Kawka Bis 2022? Otóż może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i wspólnota mieszkaniowa czy przedsiębiorca (dotacja na wymianę pieca będzie wtedy udzielona jako pomoc de minimis). Zależnie od wybranego wariantu można uzyskać finansowanie nawet całości niezbędnych kosztów, w tym zakup nowego źródła ciepła, demontaż starego oraz instalację nowego:

 • do 12 000 zł w przypadku ogrzewania elektrycznego, gazowego i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • do  15 000 zł przy zmianie na pompę ciepła (typu powietrze-woda lub gruntową),
 • do 20 000 zł, jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie elektryczne połączone z panelami fotowoltaicznymi lub w przypadku pomp ciepła połączonych z panelami fotowoltaicznymi.

Ostatni dzwonek na wymianę pozaklasowego kopciucha- masz czas do końca 2023r.

Od 2018 roku na terenie miasta Poznania obowiązuje uchwała antysmogowa. Wskazuje ona terminy graniczne wymiany pieców/kotłów. Wymieniając "kopciucha" już teraz unikniesz kary grzywny nawet do 5 000 zł w przyszłości. Od1 stycznia 2024 roku korzystanie z "kopciuchów" będzie bowiem karane zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu na terenie gminy Świdnica

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 4 do 12 kwietnia 2022 r., w punkcie informacyjnym urzędu gminy świdnica stanowisko nr 100.

Kto może ubiegać się o dopłatę do wymiany pieca w 2022 roku? Otóż może to być:

 • osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • wspólnota mieszkaniowa, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych).

Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.:

 • kotły gazowe,
 • piece zasilane prądem elektrycznym,
 • kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
 • kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) ,
 • pompy ciepła.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji oraz niezaleganie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Świdnica.

Kolejność osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, ustala się na podstawie kolejności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Świdnica.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego

W październiku 2021 roku ruszył pilotażowy program dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych dla mieszkańców Dolnego Śląska. Prowadzony jest on przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego “Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”. Uzyskane w ten sposób środki finansowe można też przeznaczyć na:

 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

O dotację do wymiany pieca w przypadku podstawowego dofinansowania mogą ubiegać się właściciele mieszkań w budynkach liczących od 3 do 20 lokali, o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100.000 zł. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30 do nawet 45 proc. W zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia dotacja wyniesie:

 • do 5.000 zł – w przypadku wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła;
 • do 15.000 zł – w przypadku wymiany źródła ciepła lub podłączenia do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
 • do 20.000 zł – w sytuacji gdy beneficjent zdecyduje się na wymianę pieca na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. czy montażem wentylacji.

Natomiast dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak samo jak w przypadku programu „Czyste Powietrze”) konieczne będzie zaświadczenie z gminy o dochodach. Wówczas dofinansowanie wyniesie odpowiednio: 10.000 zł, 25.000 zł i 30.000 zł (maksymalnie do 60 proc. kosztów wykonanego przedsięwzięcia). Beneficjentami pilotażu mogą być także wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali (w ich przypadku jednak nie występuje kryterium dochodowe).

Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą skorzystać z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych od 11 października do dnia 31 sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania budżetu programu. Zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (po wcześniejszym utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Po wypełnieniu wniosku należy go przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

 • elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Wrocław (można to zrobić osobiście, za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Wrocław lub placówki pocztowej).

Program ten jest uzupełnieniem ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” i zakłada że za dodatkowe 20 mln złotych w tym regionie uda się wymienić 720 nieefektywnych pieców na paliwo stałe oraz przeprowadzić termomodernizację w 360 budynkach i mieszkaniach. Trzeba tu bowiem zaznaczyć, że Dolny Śląsk jest województwem o największym skupieniu budownictwa wielorodzinnego ogrzewanego przestarzałymi piecami, w stosunku do pozostałych regionów kraju. W związku z tym szczególnie potrzebne są tam inwestycje w bardziej efektywne i ekologiczne źródła.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego

Również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu na terenie województwa zachodniopomorskiego, jakim jest “Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż” na terenie województwa zachodniopomorskiego. Tak samo, jak w przypadku jego odpowiednika na terenie województwa dolnośląskiego, jego beneficjentami mogą być:

 • osoby fizyczne właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych;
 • wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wsparciem finansowym, na które przeznaczono łącznie 10.000.000 zł, objęte są przedsięwzięcia, które polegają na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wszyscy zainteresowani udziałem w programie mogą składać wnioski do dnia 31 marca 2022 roku lub do wyczerpania jego budżetu. Można to zrobić za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Po jego poprawnym wypełnieniu i przesłaniu przez GWD, można go złożyć w wersji elektronicznej (na skrzynkę podawczą WFOŚiGW Szczecin znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej) lub papierowej (osobiście, za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Szczecin lub za pośrednictwem placówki pocztowej).

O dotację w przypadku podstawowego dofinansowania mogą ubiegać się właściciele mieszkań w budynkach liczących od 3 do 20 lokali, o rocznym dochodzie, który nie może przekraczać 100.000 zł. Również tutaj intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30 proc. do nawet 45 proc. w zależności od zakresu realizowanej inwestycji:

 • do 5.000 zł – wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji (bez wymiany źródła ciepła);
 • do 15.000 zł – wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne lub podłączenia do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
 • do 20.000 zł – wymiana pieca na pompę ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.), która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji.

Natomiast w przypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, konieczne będzie dostarczenie zaświadczenie z gminy o dochodach. Maksymalnie będzie można uzyskać do 60 proc. faktycznie poniesionych kosztów na wszystkie wcześniej wymienione inwestycje (odpowiednio będzie to więc 10.000 zł, 25.000 zł i 30.000 zł). W tym przypadku nie występuje kryterium dochodowe.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w Kaliszu

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Dotacja będzie udzielana na pokrycie kosztów zakupu urządzeń grzewczych, węzła cieplnego, pompy ciepła lub wkładu kominowego w wysokości 100%, jednak nie więcej niż 7 tysięcy złotych na daną nieruchomość, z równoczesnym trwałym zlikwidowaniem wszystkich źródeł emisji opalanych paliwem stałym.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ratusz, I piętro, pok. 32 i 30) przyjmuje wnioski do 31 marca 2022 r. W 2021 roku, dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta zlikwidowano w Kaliszu 499 węglowych źródeł ciepła. Kolejny nabór wniosków będzie prowadzony w lipcu

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne, w tym na:

 • pompę ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewanie olejowe;
 • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dotacja będzie udzielana na pokrycie kosztów inwestycji związanej z zakupem pompy ciepła, urządzeń grzewczych, węzła cieplnego lub wkładu kominowego w wysokości 100 proc. nie więcej jednak niż 7.000 zł na jedną nieruchomość (równocześnie konieczne jest też trwałe zlikwidowaniem wszystkich źródeł emisji opalanych paliwem stałym). Warto tu przypomnieć, że tylko w 2021 roku, dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta zlikwidowano w Kaliszu 499 węglowych źródeł ciepła. Kto może ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pieca w Kaliszu?

Natomiast wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ratusz, I piętro, pok. 32 i 30) do 31 marca 2022 roku. Osoby, które nie zdążą z inwestycją do tego czasu, będą mogły skorzystać z kolejnego naboru wniosków, który zaplanowany jest na lipiec br.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Miejskie dotacje na wymianę starych źródeł ogrzewania w Łodzi

Również w Łodzi rusza szósta edycja miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne (w tym pompy ciepła). Prezydent Miasta Łodzi ogłasza w terminie 3 stycznia – 30 czerwca 2022 r. nabór wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, polegające na trwałym wyłączeniu z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi, dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Celem naboru jest przyznanie w 2022 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na trwałym wyłączeniu z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe i zmianie systemu ogrzewania na:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej;
 2. podłączenie do sieci gazowej wraz z instalacją źródła ogrzewania;
 3. instalację źródła ogrzewania elektrycznego;
 4. instalację pompy ciepła na potrzeby ogrzewania.

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia – 3 miesiące od zawarcia umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony na wniosek beneficjenta, ale nie dłużej niż do 30 listopada 2022 r.

90% bezzwrotnej dotacji:

 • do 9.000 zł brutto na zmianę ogrzewania na gazowe lub elektryczne w lokalach
 • do 50.000 zł brutto na podłączenie do sieci cieplnej, pompy ciepła lub sieci gazowej w nieruchomościach wielorodzinnych / wspólnotowych, prywatnych.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023 w Dąbrowie Górniczej

W styczniu 2021 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia “Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023”, dzięki któremu mieszkańcy mogą znowu otrzymywać dotacje na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

W ramach PONE 2021-2023 nie są udzielane dopłaty do kotłów na paliwa stałe. Dotacje są przyznawane na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych. Kwoty dofinansowania to maksymalnie 5 tys. zł w 2022 r. i 4 tys. zł w 2023 r.

O dotację mogą występować osoby fizyczne. Pierwszym krokiem do jej uzyskanie jest złożenie wniosku i zawarcie umowy z Urzędem Miejskim. Dopiero po tym można kupić urządzenie grzewcze i zmienić system ogrzewania, następnie rozliczyć się i otrzymać wypłatę dofinansowania. Nie są dotowane zakupy urządzeń przenośnych i wyposażenia dodatkowego, koszty prac projektowych i związanych z eksploatacją.

Planowane kwoty dofinansowania to 100% kosztów, ale w 2021 r. nie więcej niż 6 tys. zł, w 2022 r. maksymalnie 5 tys. zł, a w 2023 r. 4 tys. zł. Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, które najpierw złożą wniosek i zawrą umowę z Urzędem Miejskim. Dopiero po tych czynnościach będą mogły kupić urządzenie grzewcze i zmienić system ogrzewania, a później rozliczyć się i otrzymać wypłatę dofinansowania. Zainteresowani mogą składać wnioski osobiście w Urzędzie Miejskim lub przesłać pocztą (ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza). Urzędnicy będą kontaktować się z wnioskodawcą w przypadku jakichkolwiek niejasności czy konieczności uzupełnienia danych, a także w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

EKO – KLIMAT – woda, powietrze, ziemia woj. kujawsko-pomorskie

“EKO – KLIMAT – woda, powietrze, ziemia” jest to preferencyjny program pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wspiera on przedsięwzięcia z zakresu ochrony wody, powietrza i powierzchni ziemi. Termin naboru wniosków rozpoczął się 01.09.2021 i potrwa do 31.10.2027 roku (lub też do wyczerpania środków).

Celem Programu „EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia” jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska objętych priorytetami w Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2021 – 2024, przyjętej uchwałą nr 66/20 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2020 r. Termin naboru wniosków: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.10.2027 r. lub do wyczerpania środków.

Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych dofinansowywanych w ramach Programu (między innymi): 

 • Budowa – zasilanie wyłącznie ze źródeł oze przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej 3 MWh/rok
 • Przebudowa – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie mniej niż 10 MWh/rok
 • Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej/źródła ciepłowniczego
 • Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej
 • Budowa/przebudowa biogazowni
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze
 • Zakup pojazdów elektrycznych oraz napędzanych gazem ziemnym (CNG/LNG), wodorem, których planowany minimalny przebieg roczny będzie wynosił 20 tys. km
 • Budowa/przebudowa sieci gazowych
 • Budowa stacji gazu ziemnego, stacji ładowania

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dotacja warszawska woj. mazowieckie

Dotacja warszawska skierowana jest do szerokiego grona potencjalnych beneficjentów, w tym: osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, a także gminnych i powiatowych osób prawnych. Dzięki dotacji warszawskiej można sfinansować ekologiczne inwestycje, w tym montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak: instalacje fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Przy czym wysokość dotacji na pokrycie rzeczywistych kosztów inwestycji polegających na modernizacji kotłowni w nieruchomościach, które są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy i zastąpienie ich OZE w przypadku osób fizycznych (w tym też prowadzących działalność gospodarczą) jeszcze w tym roku może wynieść w 90 proc. poniższych kwot:

 • 10.000 zł (nie więcej jednak niż 100 zł/m² powierzchni użytkowej ogrzewanej przez likwidowany kocioł lub palenisko na paliwo stałe lub olej opałowy) – w przypadku wykonania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji c.w.u. w związku z modernizacją systemu ogrzewania;
 • 12.000 zł – w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym lub do 10.000 zł – w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną;
 • 15.000 zł – w przypadku wykonania instalacji PV, turbin wiatrowych lub kolektorów słonecznych zintegrowanych z nowym źródłem ciepła (nie więcej jednak niż 5.000 zł za każdy kW mocy urządzenia);
 • 30.000 zł – w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
 • do 30.000 zł – w przypadku montażu powietrznej pompy ciepła (nie więcej niż jednak 3.000 zł za każdy kW jej mocy grzewczej);
 • do 40.000 zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła (ale nie więcej niż 6.000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia).

Warszawiacy planujący realizację inwestycji w przyszłym roku, muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do 31 marca 2022 roku. Można to zrobić w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub przesłać pocztą na adres Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawa. Natomiast wypłata dofinansowania na wymianę pieca następuje w terminie do 21 dni od daty zaakceptowania rozliczenia.

W 2022 roku wysokość dopłaty spadnie do 70 proc., będzie to również ostatni rok, w którym można będzie uzyskać wsparcie ze strony miasta na likwidację „kopciucha”. Ponieważ już od 2023 roku korzystanie z takiej formy ogrzewania będzie zabronione. Wówczas ewentualną wymianę na bardziej ekologiczne źródło ciepła trzeba będzie pokryć w całości z własnej kieszeni. Jak ostrzega Piotr Siergiej z Warszawy Bez Smogu:

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza

GMINA ROZPRZA DOPŁACI DO WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO!

W dniu 13 stycznia 2022r. rusza II edycja  przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza. Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na jeden budynek lub lokal mieszkalny.

Dotacja jest przeznaczona na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, na pelet drzewny) w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rozprza. Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości technicznych podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych od dnia złożenia wniosku (kosztów kwalifikowanych):

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które uzyskane w ten sposób środki mogą przeznaczyć na likwidację ogrzewania piecem węglowym i zamianę na ogrzewanie proekologiczne, takie jak:

 • energooszczędne pompy ciepła;
 • kotły gazowe;
 • kotły olejowe;
 • kotły elektryczne,
 • kotły na pellet drzewny.

Przy czym warunkiem montażu kotła na paliwo stałe jest brak możliwości technicznych podłączenia się do sieci dystrybucji gazu. Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych stosowny wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy do końca kwietnia 2022 roku. Co ważne, w przypadku otrzymania dofinansowania refundowane będą tylko koszty poniesione od dnia złożenia wniosku.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie ekologicznych inwestycji grzewczych i likwidacja „kopciuchów” w Legnicy

Urząd miasta w Legnicy przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na zmianę ogrzewania z opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. W 2022 r. miasto wyda na ten cel 2 mln zł.

Trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na przyjazne środowisku źródła ciepła tj. kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne - służące zasileniu źródła.

 • likwidacją kotłów stałopalnych starej generacji;
 • zmniejszenie głównie emisji pyłów PM2,5 i PM10;
 • zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii cieplnej.

Z programu dofinansowania pieca 2022 w Legnicy skorzystać mogą:

 • osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania);
 • właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych;
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych (poniesionych od 01.01.2017 r.) na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Legnicy, przy czym ustala się górne limity wysokości dotacji do:

 • dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
 • dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Podstawą przyznania dotacji jest złożenie wniosku. Wzór wniosku o udzielenie dotacji - wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Legnica oraz w  Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, pok. 302.

Informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w: Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8 lub pod numerem telefonu: 76/72 12 347.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Nabór uzupełniający dofinansowania do wymiany pieca w gminie Godów

Gmina Godów przeznaczy w tym roku kolejne 520 000zł na walkę z niską emisję! PONE na rok 2022 zakłada wymianę 130 starych, nie ekologicznych źródeł ciepła na:
 • 110 kotłów gazowych,
 • 10 kotłów na pellet
 • 10 pomp ciepła.
Nabór trwa i ma charakter ciągły, aż do wyczerpania środków w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel, maksymalnie jednak do 15 października 2022 r.
Szczegóły pod nr tel. +48 32 476 50 65 wew. 19

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie

Sopot od początku lat 90. konsekwentnie realizuje program poprawy jakości powietrza. W 1999 r., m.in. dzięki dobrym parametrom powietrza, miasto otrzymało status uzdrowiska. Utrzymanie tej jakości to sprawa priorytetowa. Głównym źródłem zanieczyszczeń atmosfery w Sopocie była tzw. niska emisja, pochodząca z ogrzewania węglowego. Obecnie Sopot może pochwalić się bardzo czystym powietrzem, a przekroczenia norm praktycznie nie występują. W mieście pozostało jeszcze ok. 80 pieców opalanych węglem będących w zasobach gminy. Ich likwidacja i zastąpienie proekologicznymi źródłami ciepła spowoduje wyeliminowanie z Sopotu źródeł tego rodzaju zanieczyszczeń.

W przypadku wymiany pieca, w którym wykorzystuje się paliwo stałe, na piec gazowy, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wysokość dofinansowania w roku 2022 wyniesie 80% poniesionych kosztów. W roku 2023 będzie to już tylko 60% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 800 zł /za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła. W latach 2020-2021 Sopot w 100% pokrywał koszty wymiany urządzeń. Natomiast do 2024 roku z Sopotu muszą zniknąć wszystkie piece węglowe, a osoby które tego nie zrobią, będą musiały po tym terminie wymienić je na własny koszt, dodatkowo płacąc karę finansową w wysokości do 5.000 zł. Dofinansowanie udzielane z budżetu Gminy Miasta Sopotu udzielane będzie m.in. na:

 • przebudowę systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione pompami ciepła, ogrzewaniem elektrycznym lub kotłami gazowymi lub przyłączeniem do sieci ciepłowniczej;
 • poprawę efektywności energetycznej polegającą na zainstalowaniu OZE w postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, które nie skorzystają z dotacji, będą miały obowiązek zlikwidowania pieców i kotłów na węgiel czy koks na własny koszt. Jednocześnie trzeba się będzie liczyć się z karą w wysokości do 5 tys. zł.

W celu przyznania dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Można je pobrać w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej: BIP Sopot.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w Nakle

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Nakło nad Notecią w 2022 r.

Nabór ogłoszony jest zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/941/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia  2021 r. w sprawie zasad i trybu przy udzielaniu dotacji celowej na realizacje zdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Mieszkańcy mogą się o nią ubiegać od 18 stycznia do 30 września 2022 roku. Z dotacji skorzystać mogą:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie gminy Nakło.

Wysokość przyznanej dotacji wyniesie:

 • 2 000,00 zł w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na piece ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego, zasilanych biomasą (pellet) spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012 lub zgodne z wymogami  dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE  (Ekoprojekt).
 • 2 500,00  zł w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, z wykorzystaniem pomp ciepła lub na zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej lub przyłączenia do centralnego kotła gazowego istniejącego w lokalu/budynku.

KOMPLETNE WNIOSKI REALIZOWANE BĘDĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU (DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW ZABEZPIECZONYCH W BUDŻECIE)

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w godzinach pracy Urzędu – pok. nr 13A (tel. 52  386 79 73).

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Miejski program wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych w Nowym Targu

Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania  w ramach ograniczenia niskiej emisji do wymiany starych pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ.

Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Targ mogą otrzymać do 75% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł brutto dla jednego budynku.

Program ten obejmuje dofinansowanie do wymiany kotłów opalanych węglem lub ekogroszkiem czy innymi paliwami, na nowoczesne i proekologiczne urządzenia grzewcze, takie jak:

 • demontaż i likwidację starego źródła ciepła (niskowydajne i nieekologiczne urządzenia grzewcze na paliwa stałe)
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły na zgazowanie drewna, kotły elektryczne, kotły olejowe, pompy ciepła)
 • zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej.

Maksymalna wysokość dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych w Nowym Targu wynosi 8.000 zł. Jak zapewniają urzędnicy, to najprostszy i najszybszy program dotacji. Wystarczy bowiem tylko przyjść i w kilka dni podpisać umowę, aby otrzymać zwrot poniesionych środków. Co istotne, pieniądze wypłacone są po zakończeniu inwestycji, która musi zostać zrealizowana w tym roku kalendarzowym. Ponadto, dofinansowanie udzielane przez Gminę Miasto Nowy Targ:

 • można łączyć z programem „Czyste Powietrze”;
 • dodatkowo starać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (w maksymalnej wysokości 14 tys.).

Więcej szczegółów na temat miejskiego programu wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych można uzyskać w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w urzędzie Miasta Nowy Targ.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowania do wymiany pieca w Serocku

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji gminnej do wymiany źródła ogrzewania, muszą pamiętać, aby złożyć wypełniony wniosek o dotację na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza wraz z wymaganymi załącznikami, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem nowego źródła ogrzewania. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia przyjmowane są w trzech naborach w ciągu roku tj.:

Nabór wniosków odbędzie się w 3 naborach: pierwszy nabór: 01 – 28 lutego, drugi nabór: 01– 31 maja, trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia Co ważne o dofinansowanie ubiegać mogą się osoby posiadające prawo własności lub użytkowania wieczystego w tym:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji celowej wynosi:

 • Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego- 4 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 • Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym- 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 • Dla budynku mieszkalnego wielolokalowego- 10 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 • Dla budynku usługowego- 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 • Dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania- 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

Ponadto osoby posiadające ważną, tj. obowiązującą na dzień złożenia wniosku gminną Kartę Serocczanina, uprawnione są do otrzymania podwyższonej kwoty dotacji o 1 000 zł.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie do wymiany pieca na terenie gminy Skoczów

Również właściciele budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Skoczów, po raz kolejny będą mogli ubiegać się o dofi­nansowanie do wymiany źródeł ciepła z budżetu gminy. Kwota dotacji celowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, przy czym udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 5 000,00 zł. Przy czym w pierwszej kolejności dofinan­sowana zostanie wymiana starych pieców na:

 • ogrzewa­nie elektryczne;
 • pompy ciepła;
 • kotły gazowe;
 • kotły olejowe.

Nabór wniosków rusza 15 marca i potrwa do 4 kwietnia 2022 roku. Można je złożyć:

 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sko­czowie;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Skoczowie;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa­nym za pomocą.

O kolejności zawierania umów nie decyduje kolejność składania wniosków. W pierwszej kolejności będą dofinasowane inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła, stanowiące tzw. grupę priorytetową dofinansowania.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie do wymiany pieca w gminie Dobczyce

Dobczyce to pierwsza spośród gmin w powiecie myślenickim, która z własnego budżetu dotuje wymiany starych i nieefektywnych „kopciuchów” (zwłaszcza kotłów pozaklasowych lub klas 1 i 2) w gospodarstwach domowych. W 2022 roku do rozdysponowania jest prawie taka sama pula jak rok temu, czyli. 100.000 zł. Nabór wniosków rozpocznie się 14 marca o godz. 8.00 i będzie trwać do 25 marca, a o otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wysokość dofinansowania do wymiany pieca w gminie Dobczyce to maksymalnie 50 proc. kosztów poniesionych na zakup i montaż nowego pieca, nie więcej jednak niż 2.500 zł. Dotację przeznaczyć można na montaż:

 • pieca gazowego;
 • pieca na pellet;
 • pieca zgazowującego drewno;
 • pompy ciepła.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Gminny Program Wymiany Kotłów w gminie Sułkowice

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza nabór wniosków w ramach Gminnego Programu Wymiany Kotłów na rok 2022 na realizację zadań inwestycyjnych, polegających na zmianie systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, służących ochronie powietrza. Dotacja udzielana jest z budżetu Gminy Sułkowice.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 4 kwietnia od godz. 8:30 do 15 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.

Gminny Program Wymiany Kotłów realizowany już po raz czwarty, a maksymalna wysokość dotacji to 5.000 zł, którą przeznaczyć można na zakup:

 • kotła na biomasę;
 • kotła na gaz;
 • kotła zgazowującego drewno;
 • pompy ciepła;
 • systemu ogrzewania elektrycznego.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie do wymiany pieca 2022 – przykładowe programy regionalne
Korzystamy z ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Czytaj więcej

Dofinansowanie do wymiany pieca 2022 – przykładowe programy regionalne

Najwyższej jakości fotowoltaika z panelami:
Jinko Tiger PRO TR 60M
Sprawdź ofertę

Sprawdź ofertę magazynów energii
Sofar Solar GTX3000
Sprawdź ofertę

KAWKA Plus we Wrocławiu – dopłata do wymiany pieca

KAWKA Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepła. Osoba, która wymieni piec nie spełniający norm ekologicznych, może dostać do 12 tys. zł (w 2022 r.), jako zwrot kosztów montażu nowego źródła ciepła. Dotacje można przeznaczyć na:

 • pompę ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewanie olejowe;
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • ogrzewanie olejowe.

Ponadto, dzięki pieniądzom uzyskanym z Kawki Plus można też przeprowadzić demontaż ogrzewania na paliwo stałe (pieca kaflowego kotła c.o. i pieca stałopalnego), prace związane z modernizację lub budowę systemu odprowadzania spalin, montaż zbiorników na lekki olej opałowy, czy zbiorników na gaz płynny. Aby uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca we Wrocławiu trzeba być osobą fizyczną, będącą właścicielem mieszkania lub domu we Wrocławiu, najemcą mieszkania komunalnego albo też osobą wynajmującą mieszkanie lub dom we Wrocławiu (w tym wypadku konieczna jest jednak zgoda właściciela lokalu).

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Kawka Bis w Poznaniu – dofinansowanie wymiany pieca

Kolejny regionalny program to Kawka Bis w Poznaniu, który wspiera likwidację palenisk na drewno, węgiel czy brykiety lub innego typu biomasę. Dzięki dofinansowaniu w ramach Kawki Plus można je zastąpić bardziej ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak:

 • ogrzewania oparte na OZE;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kto może zostać beneficjentem programu Kawka Bis 2022? Otóż może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i wspólnota mieszkaniowa czy przedsiębiorca (dotacja na wymianę pieca będzie wtedy udzielona jako pomoc de minimis). Zależnie od wybranego wariantu można uzyskać finansowanie nawet całości niezbędnych kosztów, w tym zakup nowego źródła ciepła, demontaż starego oraz instalację nowego:

 • do 12 000 zł w przypadku ogrzewania elektrycznego, gazowego i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • do  15 000 zł przy zmianie na pompę ciepła (typu powietrze-woda lub gruntową),
 • do 20 000 zł, jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie elektryczne połączone z panelami fotowoltaicznymi lub w przypadku pomp ciepła połączonych z panelami fotowoltaicznymi.

Ostatni dzwonek na wymianę pozaklasowego kopciucha- masz czas do końca 2023r.

Od 2018 roku na terenie miasta Poznania obowiązuje uchwała antysmogowa. Wskazuje ona terminy graniczne wymiany pieców/kotłów. Wymieniając "kopciucha" już teraz unikniesz kary grzywny nawet do 5 000 zł w przyszłości. Od1 stycznia 2024 roku korzystanie z "kopciuchów" będzie bowiem karane zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu na terenie gminy Świdnica

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 4 do 12 kwietnia 2022 r., w punkcie informacyjnym urzędu gminy świdnica stanowisko nr 100.

Kto może ubiegać się o dopłatę do wymiany pieca w 2022 roku? Otóż może to być:

 • osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • wspólnota mieszkaniowa, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych).

Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.:

 • kotły gazowe,
 • piece zasilane prądem elektrycznym,
 • kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
 • kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) ,
 • pompy ciepła.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji oraz niezaleganie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Świdnica.

Kolejność osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, ustala się na podstawie kolejności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Świdnica.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego

W październiku 2021 roku ruszył pilotażowy program dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych dla mieszkańców Dolnego Śląska. Prowadzony jest on przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego “Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”. Uzyskane w ten sposób środki finansowe można też przeznaczyć na:

 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

O dotację do wymiany pieca w przypadku podstawowego dofinansowania mogą ubiegać się właściciele mieszkań w budynkach liczących od 3 do 20 lokali, o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100.000 zł. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30 do nawet 45 proc. W zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia dotacja wyniesie:

 • do 5.000 zł – w przypadku wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła;
 • do 15.000 zł – w przypadku wymiany źródła ciepła lub podłączenia do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
 • do 20.000 zł – w sytuacji gdy beneficjent zdecyduje się na wymianę pieca na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. czy montażem wentylacji.

Natomiast dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak samo jak w przypadku programu „Czyste Powietrze”) konieczne będzie zaświadczenie z gminy o dochodach. Wówczas dofinansowanie wyniesie odpowiednio: 10.000 zł, 25.000 zł i 30.000 zł (maksymalnie do 60 proc. kosztów wykonanego przedsięwzięcia). Beneficjentami pilotażu mogą być także wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali (w ich przypadku jednak nie występuje kryterium dochodowe).

Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą skorzystać z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych od 11 października do dnia 31 sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania budżetu programu. Zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (po wcześniejszym utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Po wypełnieniu wniosku należy go przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

 • elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Wrocław (można to zrobić osobiście, za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Wrocław lub placówki pocztowej).

Program ten jest uzupełnieniem ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” i zakłada że za dodatkowe 20 mln złotych w tym regionie uda się wymienić 720 nieefektywnych pieców na paliwo stałe oraz przeprowadzić termomodernizację w 360 budynkach i mieszkaniach. Trzeba tu bowiem zaznaczyć, że Dolny Śląsk jest województwem o największym skupieniu budownictwa wielorodzinnego ogrzewanego przestarzałymi piecami, w stosunku do pozostałych regionów kraju. W związku z tym szczególnie potrzebne są tam inwestycje w bardziej efektywne i ekologiczne źródła.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego

Również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu na terenie województwa zachodniopomorskiego, jakim jest “Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż” na terenie województwa zachodniopomorskiego. Tak samo, jak w przypadku jego odpowiednika na terenie województwa dolnośląskiego, jego beneficjentami mogą być:

 • osoby fizyczne właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych;
 • wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wsparciem finansowym, na które przeznaczono łącznie 10.000.000 zł, objęte są przedsięwzięcia, które polegają na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wszyscy zainteresowani udziałem w programie mogą składać wnioski do dnia 31 marca 2022 roku lub do wyczerpania jego budżetu. Można to zrobić za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Po jego poprawnym wypełnieniu i przesłaniu przez GWD, można go złożyć w wersji elektronicznej (na skrzynkę podawczą WFOŚiGW Szczecin znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej) lub papierowej (osobiście, za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Szczecin lub za pośrednictwem placówki pocztowej).

O dotację w przypadku podstawowego dofinansowania mogą ubiegać się właściciele mieszkań w budynkach liczących od 3 do 20 lokali, o rocznym dochodzie, który nie może przekraczać 100.000 zł. Również tutaj intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30 proc. do nawet 45 proc. w zależności od zakresu realizowanej inwestycji:

 • do 5.000 zł – wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji (bez wymiany źródła ciepła);
 • do 15.000 zł – wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne lub podłączenia do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
 • do 20.000 zł – wymiana pieca na pompę ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.), która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji.

Natomiast w przypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, konieczne będzie dostarczenie zaświadczenie z gminy o dochodach. Maksymalnie będzie można uzyskać do 60 proc. faktycznie poniesionych kosztów na wszystkie wcześniej wymienione inwestycje (odpowiednio będzie to więc 10.000 zł, 25.000 zł i 30.000 zł). W tym przypadku nie występuje kryterium dochodowe.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w Kaliszu

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Dotacja będzie udzielana na pokrycie kosztów zakupu urządzeń grzewczych, węzła cieplnego, pompy ciepła lub wkładu kominowego w wysokości 100%, jednak nie więcej niż 7 tysięcy złotych na daną nieruchomość, z równoczesnym trwałym zlikwidowaniem wszystkich źródeł emisji opalanych paliwem stałym.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ratusz, I piętro, pok. 32 i 30) przyjmuje wnioski do 31 marca 2022 r. W 2021 roku, dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta zlikwidowano w Kaliszu 499 węglowych źródeł ciepła. Kolejny nabór wniosków będzie prowadzony w lipcu

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne, w tym na:

 • pompę ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewanie olejowe;
 • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dotacja będzie udzielana na pokrycie kosztów inwestycji związanej z zakupem pompy ciepła, urządzeń grzewczych, węzła cieplnego lub wkładu kominowego w wysokości 100 proc. nie więcej jednak niż 7.000 zł na jedną nieruchomość (równocześnie konieczne jest też trwałe zlikwidowaniem wszystkich źródeł emisji opalanych paliwem stałym). Warto tu przypomnieć, że tylko w 2021 roku, dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta zlikwidowano w Kaliszu 499 węglowych źródeł ciepła. Kto może ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pieca w Kaliszu?

Natomiast wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ratusz, I piętro, pok. 32 i 30) do 31 marca 2022 roku. Osoby, które nie zdążą z inwestycją do tego czasu, będą mogły skorzystać z kolejnego naboru wniosków, który zaplanowany jest na lipiec br.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Miejskie dotacje na wymianę starych źródeł ogrzewania w Łodzi

Również w Łodzi rusza szósta edycja miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne (w tym pompy ciepła). Prezydent Miasta Łodzi ogłasza w terminie 3 stycznia – 30 czerwca 2022 r. nabór wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, polegające na trwałym wyłączeniu z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi, dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Celem naboru jest przyznanie w 2022 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na trwałym wyłączeniu z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe i zmianie systemu ogrzewania na:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej;
 2. podłączenie do sieci gazowej wraz z instalacją źródła ogrzewania;
 3. instalację źródła ogrzewania elektrycznego;
 4. instalację pompy ciepła na potrzeby ogrzewania.

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia – 3 miesiące od zawarcia umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony na wniosek beneficjenta, ale nie dłużej niż do 30 listopada 2022 r.

90% bezzwrotnej dotacji:

 • do 9.000 zł brutto na zmianę ogrzewania na gazowe lub elektryczne w lokalach
 • do 50.000 zł brutto na podłączenie do sieci cieplnej, pompy ciepła lub sieci gazowej w nieruchomościach wielorodzinnych / wspólnotowych, prywatnych.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023 w Dąbrowie Górniczej

W styczniu 2021 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia “Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023”, dzięki któremu mieszkańcy mogą znowu otrzymywać dotacje na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

W ramach PONE 2021-2023 nie są udzielane dopłaty do kotłów na paliwa stałe. Dotacje są przyznawane na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych. Kwoty dofinansowania to maksymalnie 5 tys. zł w 2022 r. i 4 tys. zł w 2023 r.

O dotację mogą występować osoby fizyczne. Pierwszym krokiem do jej uzyskanie jest złożenie wniosku i zawarcie umowy z Urzędem Miejskim. Dopiero po tym można kupić urządzenie grzewcze i zmienić system ogrzewania, następnie rozliczyć się i otrzymać wypłatę dofinansowania. Nie są dotowane zakupy urządzeń przenośnych i wyposażenia dodatkowego, koszty prac projektowych i związanych z eksploatacją.

Planowane kwoty dofinansowania to 100% kosztów, ale w 2021 r. nie więcej niż 6 tys. zł, w 2022 r. maksymalnie 5 tys. zł, a w 2023 r. 4 tys. zł. Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, które najpierw złożą wniosek i zawrą umowę z Urzędem Miejskim. Dopiero po tych czynnościach będą mogły kupić urządzenie grzewcze i zmienić system ogrzewania, a później rozliczyć się i otrzymać wypłatę dofinansowania. Zainteresowani mogą składać wnioski osobiście w Urzędzie Miejskim lub przesłać pocztą (ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza). Urzędnicy będą kontaktować się z wnioskodawcą w przypadku jakichkolwiek niejasności czy konieczności uzupełnienia danych, a także w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

EKO – KLIMAT – woda, powietrze, ziemia woj. kujawsko-pomorskie

“EKO – KLIMAT – woda, powietrze, ziemia” jest to preferencyjny program pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wspiera on przedsięwzięcia z zakresu ochrony wody, powietrza i powierzchni ziemi. Termin naboru wniosków rozpoczął się 01.09.2021 i potrwa do 31.10.2027 roku (lub też do wyczerpania środków).

Celem Programu „EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia” jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska objętych priorytetami w Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2021 – 2024, przyjętej uchwałą nr 66/20 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2020 r. Termin naboru wniosków: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.10.2027 r. lub do wyczerpania środków.

Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych dofinansowywanych w ramach Programu (między innymi): 

 • Budowa – zasilanie wyłącznie ze źródeł oze przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej 3 MWh/rok
 • Przebudowa – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie mniej niż 10 MWh/rok
 • Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej/źródła ciepłowniczego
 • Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej
 • Budowa/przebudowa biogazowni
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze
 • Zakup pojazdów elektrycznych oraz napędzanych gazem ziemnym (CNG/LNG), wodorem, których planowany minimalny przebieg roczny będzie wynosił 20 tys. km
 • Budowa/przebudowa sieci gazowych
 • Budowa stacji gazu ziemnego, stacji ładowania

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dotacja warszawska woj. mazowieckie

Dotacja warszawska skierowana jest do szerokiego grona potencjalnych beneficjentów, w tym: osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, a także gminnych i powiatowych osób prawnych. Dzięki dotacji warszawskiej można sfinansować ekologiczne inwestycje, w tym montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak: instalacje fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Przy czym wysokość dotacji na pokrycie rzeczywistych kosztów inwestycji polegających na modernizacji kotłowni w nieruchomościach, które są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy i zastąpienie ich OZE w przypadku osób fizycznych (w tym też prowadzących działalność gospodarczą) jeszcze w tym roku może wynieść w 90 proc. poniższych kwot:

 • 10.000 zł (nie więcej jednak niż 100 zł/m² powierzchni użytkowej ogrzewanej przez likwidowany kocioł lub palenisko na paliwo stałe lub olej opałowy) – w przypadku wykonania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji c.w.u. w związku z modernizacją systemu ogrzewania;
 • 12.000 zł – w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym lub do 10.000 zł – w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną;
 • 15.000 zł – w przypadku wykonania instalacji PV, turbin wiatrowych lub kolektorów słonecznych zintegrowanych z nowym źródłem ciepła (nie więcej jednak niż 5.000 zł za każdy kW mocy urządzenia);
 • 30.000 zł – w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
 • do 30.000 zł – w przypadku montażu powietrznej pompy ciepła (nie więcej niż jednak 3.000 zł za każdy kW jej mocy grzewczej);
 • do 40.000 zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła (ale nie więcej niż 6.000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia).

Warszawiacy planujący realizację inwestycji w przyszłym roku, muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do 31 marca 2022 roku. Można to zrobić w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub przesłać pocztą na adres Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawa. Natomiast wypłata dofinansowania na wymianę pieca następuje w terminie do 21 dni od daty zaakceptowania rozliczenia.

W 2022 roku wysokość dopłaty spadnie do 70 proc., będzie to również ostatni rok, w którym można będzie uzyskać wsparcie ze strony miasta na likwidację „kopciucha”. Ponieważ już od 2023 roku korzystanie z takiej formy ogrzewania będzie zabronione. Wówczas ewentualną wymianę na bardziej ekologiczne źródło ciepła trzeba będzie pokryć w całości z własnej kieszeni. Jak ostrzega Piotr Siergiej z Warszawy Bez Smogu:

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza

GMINA ROZPRZA DOPŁACI DO WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO!

W dniu 13 stycznia 2022r. rusza II edycja  przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza. Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na jeden budynek lub lokal mieszkalny.

Dotacja jest przeznaczona na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, na pelet drzewny) w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rozprza. Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości technicznych podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych od dnia złożenia wniosku (kosztów kwalifikowanych):

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które uzyskane w ten sposób środki mogą przeznaczyć na likwidację ogrzewania piecem węglowym i zamianę na ogrzewanie proekologiczne, takie jak:

 • energooszczędne pompy ciepła;
 • kotły gazowe;
 • kotły olejowe;
 • kotły elektryczne,
 • kotły na pellet drzewny.

Przy czym warunkiem montażu kotła na paliwo stałe jest brak możliwości technicznych podłączenia się do sieci dystrybucji gazu. Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych stosowny wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy do końca kwietnia 2022 roku. Co ważne, w przypadku otrzymania dofinansowania refundowane będą tylko koszty poniesione od dnia złożenia wniosku.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie ekologicznych inwestycji grzewczych i likwidacja „kopciuchów” w Legnicy

Urząd miasta w Legnicy przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na zmianę ogrzewania z opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. W 2022 r. miasto wyda na ten cel 2 mln zł.

Trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na przyjazne środowisku źródła ciepła tj. kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne - służące zasileniu źródła.

 • likwidacją kotłów stałopalnych starej generacji;
 • zmniejszenie głównie emisji pyłów PM2,5 i PM10;
 • zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii cieplnej.

Z programu dofinansowania pieca 2022 w Legnicy skorzystać mogą:

 • osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania);
 • właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych;
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych (poniesionych od 01.01.2017 r.) na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Legnicy, przy czym ustala się górne limity wysokości dotacji do:

 • dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
 • dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Podstawą przyznania dotacji jest złożenie wniosku. Wzór wniosku o udzielenie dotacji - wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Legnica oraz w  Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, pok. 302.

Informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w: Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8 lub pod numerem telefonu: 76/72 12 347.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Nabór uzupełniający dofinansowania do wymiany pieca w gminie Godów

Gmina Godów przeznaczy w tym roku kolejne 520 000zł na walkę z niską emisję! PONE na rok 2022 zakłada wymianę 130 starych, nie ekologicznych źródeł ciepła na:
 • 110 kotłów gazowych,
 • 10 kotłów na pellet
 • 10 pomp ciepła.
Nabór trwa i ma charakter ciągły, aż do wyczerpania środków w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel, maksymalnie jednak do 15 października 2022 r.
Szczegóły pod nr tel. +48 32 476 50 65 wew. 19

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie

Sopot od początku lat 90. konsekwentnie realizuje program poprawy jakości powietrza. W 1999 r., m.in. dzięki dobrym parametrom powietrza, miasto otrzymało status uzdrowiska. Utrzymanie tej jakości to sprawa priorytetowa. Głównym źródłem zanieczyszczeń atmosfery w Sopocie była tzw. niska emisja, pochodząca z ogrzewania węglowego. Obecnie Sopot może pochwalić się bardzo czystym powietrzem, a przekroczenia norm praktycznie nie występują. W mieście pozostało jeszcze ok. 80 pieców opalanych węglem będących w zasobach gminy. Ich likwidacja i zastąpienie proekologicznymi źródłami ciepła spowoduje wyeliminowanie z Sopotu źródeł tego rodzaju zanieczyszczeń.

W przypadku wymiany pieca, w którym wykorzystuje się paliwo stałe, na piec gazowy, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wysokość dofinansowania w roku 2022 wyniesie 80% poniesionych kosztów. W roku 2023 będzie to już tylko 60% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 800 zł /za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła. W latach 2020-2021 Sopot w 100% pokrywał koszty wymiany urządzeń. Natomiast do 2024 roku z Sopotu muszą zniknąć wszystkie piece węglowe, a osoby które tego nie zrobią, będą musiały po tym terminie wymienić je na własny koszt, dodatkowo płacąc karę finansową w wysokości do 5.000 zł. Dofinansowanie udzielane z budżetu Gminy Miasta Sopotu udzielane będzie m.in. na:

 • przebudowę systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione pompami ciepła, ogrzewaniem elektrycznym lub kotłami gazowymi lub przyłączeniem do sieci ciepłowniczej;
 • poprawę efektywności energetycznej polegającą na zainstalowaniu OZE w postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, które nie skorzystają z dotacji, będą miały obowiązek zlikwidowania pieców i kotłów na węgiel czy koks na własny koszt. Jednocześnie trzeba się będzie liczyć się z karą w wysokości do 5 tys. zł.

W celu przyznania dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Można je pobrać w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej: BIP Sopot.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w Nakle

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Nakło nad Notecią w 2022 r.

Nabór ogłoszony jest zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/941/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia  2021 r. w sprawie zasad i trybu przy udzielaniu dotacji celowej na realizacje zdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Mieszkańcy mogą się o nią ubiegać od 18 stycznia do 30 września 2022 roku. Z dotacji skorzystać mogą:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie gminy Nakło.

Wysokość przyznanej dotacji wyniesie:

 • 2 000,00 zł w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na piece ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego, zasilanych biomasą (pellet) spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012 lub zgodne z wymogami  dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE  (Ekoprojekt).
 • 2 500,00  zł w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, z wykorzystaniem pomp ciepła lub na zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej lub przyłączenia do centralnego kotła gazowego istniejącego w lokalu/budynku.

KOMPLETNE WNIOSKI REALIZOWANE BĘDĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU (DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW ZABEZPIECZONYCH W BUDŻECIE)

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w godzinach pracy Urzędu – pok. nr 13A (tel. 52  386 79 73).

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Miejski program wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych w Nowym Targu

Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania  w ramach ograniczenia niskiej emisji do wymiany starych pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ.

Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Targ mogą otrzymać do 75% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł brutto dla jednego budynku.

Program ten obejmuje dofinansowanie do wymiany kotłów opalanych węglem lub ekogroszkiem czy innymi paliwami, na nowoczesne i proekologiczne urządzenia grzewcze, takie jak:

 • demontaż i likwidację starego źródła ciepła (niskowydajne i nieekologiczne urządzenia grzewcze na paliwa stałe)
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły na zgazowanie drewna, kotły elektryczne, kotły olejowe, pompy ciepła)
 • zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej.

Maksymalna wysokość dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych w Nowym Targu wynosi 8.000 zł. Jak zapewniają urzędnicy, to najprostszy i najszybszy program dotacji. Wystarczy bowiem tylko przyjść i w kilka dni podpisać umowę, aby otrzymać zwrot poniesionych środków. Co istotne, pieniądze wypłacone są po zakończeniu inwestycji, która musi zostać zrealizowana w tym roku kalendarzowym. Ponadto, dofinansowanie udzielane przez Gminę Miasto Nowy Targ:

 • można łączyć z programem „Czyste Powietrze”;
 • dodatkowo starać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (w maksymalnej wysokości 14 tys.).

Więcej szczegółów na temat miejskiego programu wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych można uzyskać w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w urzędzie Miasta Nowy Targ.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowania do wymiany pieca w Serocku

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji gminnej do wymiany źródła ogrzewania, muszą pamiętać, aby złożyć wypełniony wniosek o dotację na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza wraz z wymaganymi załącznikami, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem nowego źródła ogrzewania. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia przyjmowane są w trzech naborach w ciągu roku tj.:

Nabór wniosków odbędzie się w 3 naborach: pierwszy nabór: 01 – 28 lutego, drugi nabór: 01– 31 maja, trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia Co ważne o dofinansowanie ubiegać mogą się osoby posiadające prawo własności lub użytkowania wieczystego w tym:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji celowej wynosi:

 • Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego- 4 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 • Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym- 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 • Dla budynku mieszkalnego wielolokalowego- 10 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 • Dla budynku usługowego- 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 • Dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania- 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

Ponadto osoby posiadające ważną, tj. obowiązującą na dzień złożenia wniosku gminną Kartę Serocczanina, uprawnione są do otrzymania podwyższonej kwoty dotacji o 1 000 zł.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie do wymiany pieca na terenie gminy Skoczów

Również właściciele budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Skoczów, po raz kolejny będą mogli ubiegać się o dofi­nansowanie do wymiany źródeł ciepła z budżetu gminy. Kwota dotacji celowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, przy czym udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 5 000,00 zł. Przy czym w pierwszej kolejności dofinan­sowana zostanie wymiana starych pieców na:

 • ogrzewa­nie elektryczne;
 • pompy ciepła;
 • kotły gazowe;
 • kotły olejowe.

Nabór wniosków rusza 15 marca i potrwa do 4 kwietnia 2022 roku. Można je złożyć:

 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sko­czowie;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Skoczowie;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa­nym za pomocą.

O kolejności zawierania umów nie decyduje kolejność składania wniosków. W pierwszej kolejności będą dofinasowane inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła, stanowiące tzw. grupę priorytetową dofinansowania.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Dofinansowanie do wymiany pieca w gminie Dobczyce

Dobczyce to pierwsza spośród gmin w powiecie myślenickim, która z własnego budżetu dotuje wymiany starych i nieefektywnych „kopciuchów” (zwłaszcza kotłów pozaklasowych lub klas 1 i 2) w gospodarstwach domowych. W 2022 roku do rozdysponowania jest prawie taka sama pula jak rok temu, czyli. 100.000 zł. Nabór wniosków rozpocznie się 14 marca o godz. 8.00 i będzie trwać do 25 marca, a o otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wysokość dofinansowania do wymiany pieca w gminie Dobczyce to maksymalnie 50 proc. kosztów poniesionych na zakup i montaż nowego pieca, nie więcej jednak niż 2.500 zł. Dotację przeznaczyć można na montaż:

 • pieca gazowego;
 • pieca na pellet;
 • pieca zgazowującego drewno;
 • pompy ciepła.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Gminny Program Wymiany Kotłów w gminie Sułkowice

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza nabór wniosków w ramach Gminnego Programu Wymiany Kotłów na rok 2022 na realizację zadań inwestycyjnych, polegających na zmianie systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, służących ochronie powietrza. Dotacja udzielana jest z budżetu Gminy Sułkowice.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 4 kwietnia od godz. 8:30 do 15 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.

Gminny Program Wymiany Kotłów realizowany już po raz czwarty, a maksymalna wysokość dotacji to 5.000 zł, którą przeznaczyć można na zakup:

 • kotła na biomasę;
 • kotła na gaz;
 • kotła zgazowującego drewno;
 • pompy ciepła;
 • systemu ogrzewania elektrycznego.

Informacje źródłowe znajdziesz tutaj!

Podobne posty

Net-billing – jak działa nowy system rozliczeń energii z fotowoltaiki?

Programy i dotacje na 2022 – „Czyste powietrze”