fbpx

Arkusz ustaleń montażowych
pod instalacje fotowoltaiczna
Formularz montażowy

1. Dane przedstawiciela

Imię i nazwisko przedstawiciela
Podaj imię i nazwisko
Podaj imię i nazwisko
Telefon przedstawiciela
Podaj numer telefonu
Podaj numer telefonu
e-mail przedstawiciela
Podaj adres e-mail
Podaj adres e-mail

2. Dane Inwestora

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy
Field is required!
Field is required!
Ulica i nr budynku / lokalu
Field is required!
Field is required!
Kod pocztowy:
Field is required!
Field is required!
Miejscowość
Field is required!
Field is required!
Telefon klienta
Podaj numer telefonu
Podaj numer telefonu
e-mail klienta
Podaj adres e-mail
Podaj adres e-mail

3. Lokalizacja instalacji

Lokalizacja_instalacji_1
Field is required!
Field is required!
Ulica i nr budynku / lokalu
Field is required!
Field is required!
Lokalizacja instalacji kod pocztowy
Field is required!
Field is required!
Lokalizacja instalacji miejscowość
Field is required!
Field is required!
Umiejscowienie_instalacji:
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Budynek przemysłowy. Zastosowanie:
Field is required!
Field is required!
Inny rodzaj budynku
Field is required!
Field is required!
Status nieruchomości:
Field is required!
Field is required!

4. Poszycie dachu

Field is required!
Field is required!
Opis pokrycia dachu
Field is required!
Field is required!

5. Konstrukcja dachu

Materiał:
Field is required!
Field is required!
Opis materiału
Field is required!
Field is required!
Odległość pomiędzy krokwiami
Podaj imię i nazwisko
Podaj imię i nazwisko
Uwagi
Field is required!
Field is required!

6. Budynek / Działka

1. Wysokość budynku w [m]
Field is required!
Field is required!
2. Długość dachu w [m]
Field is required!
Field is required!
3. Długość krawędzi dachu w [m]:
Field is required!
Field is required!
4. Długość grzbietu w [m]:
Field is required!
Field is required!
5. Kat pochylenia dachu:
Field is required!
Field is required!
6. Azymut [m]:
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
1. Długość boku w [m]:
Field is required!
Field is required!
2. Długość boku w [m]
Field is required!
Field is required!

7. Ustalenia elektryczne

Obecna moc przyłączeniowa w [kW]
Field is required!
Field is required!
Bezpiecznik przy liczniku głównym w [A]
Field is required!
Field is required!
Roczne zużycie energii elektrycznej w [kWh]
Field is required!
Field is required!
Nr licznika
Field is required!
Field is required!
Instalacja elektryczna w budynku:
Field is required!
Field is required!
Instalacja odgromowa:
Field is required!
Field is required!
Uziemienie w rozdzielni:
Field is required!
Field is required!

8. Panele fotowoltaiczne

Wskazanie pożądanej mocy instalacji w [kWp]
Field is required!
Field is required!
ilość paneli [szt.]
Field is required!
Field is required!

9. Inwerter

Miejsce montażu:
Field is required!
Field is required!
Uwagi
Field is required!
Field is required!

10. Dodatkowe materiały

Załączniki:
Field is required!
Field is required!
Opis załącznika
Field is required!
Field is required!
Uwagi
Field is required!
Field is required!
Prześlij materiały | Przeciągnij wiele plików
Field is required!
Field is required!

11. Rysunki obiektu i otoczenia

Np. obiekty, które są zintegrowane z dachem wraz z ich wymiarami i położeniem (kominy, okna dachowe, itp.) oraz obiekty powodujące zacienienie dachu w miejscu instalacji paneli fotowoltaicznych (drzewa, latarnie, słupy, budynki, itp.)

Field is required!
Field is required!
Załączniku
Prześlij zdjęcia lub filmy
Field is required!
Field is required!
Podpis przedstawiciela
Field is required!
Field is required!
Data i czytelny podpis Klienta
Field is required!
Field is required!

Informacja dla Klienta w zakresie przetwarzania danych udostępnionych w arkuszu ustaleń montażowych pod instalacje fotowoltaiczna.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest UNIMA ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000616076, NIP: 7543062374, działająca pod adresem 45-368 Opole, ul. Ozimska 48, tel. +48 792 301 302, adres mailowy: bok@unimaenergia.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przygotowania oferty sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych – podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przygotowania oferty i oceny możliwości realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przygotowania oferty.
 4. Podane dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przygotowania oferty. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy dane zostaną usunięte, a po podpisaniu umowy zostaną dołączone do dokumentacji klienta i przechowywane na potrzeby ewentualnych roszczeń.
 5. Przysługuje Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji o zakresie przetwarzanych danych,
  • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • żądania od Administratora usunięcia danych, jeśli nie są przetwarzane zgodnie z celem,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa
  Prawa wymienione w pkt. a-d powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.
 6. Odbiorcami danych mogą być: Przedstawiciele handlowi, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe).

Podpis pod informacja dla klienta:
Field is required!
Field is required!