fbpx

Agroenergia

Program dla działalności rolniczych

Nabór do programu został wstrzymany. Stale monitorujemy aktualne programy rządowe, z których mogą korzystać nasi Klienci. W przypadku nowych naborów i możliwości informacje o nich natychmiast pojawią się na naszej stronie.

 • Instalacja fotowoltaiczna dla rolnika 25% tańsza!
 • Rozliczasz się z podatku rolnego? Zgodnie z prawem możesz odliczyć 25% wartości inwestycji w Twoją instalację! (art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617)

 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej programu (http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/).

Dowiedz się więcej o programie Agroenergia, którego celem jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

 • Beneficjentami programu są wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
 • Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025.
 • Przedsięwzięcia objęte programem, mające na celu poprawę efektywności energetycznej: nowe źródła ciepła i energii elektrycznej -przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z możliwością podłączenia ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się źródła odnawialne.

 

Programem objęte są:

przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • energię ze źródeł odnawialnych,
 • ciepło odpadowe
 • oraz ciepło pochodzące z kogeneracji.

 

przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

 1. Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;
 2. Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
 3. Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 4. Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;
 5. Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

 • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
 • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 • Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

 

To warto wiedzieć:

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. Formy dofinansowania w ramach programu obejmują dotację i pożyczkę.

Cele programu:

 1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 80 000 GJ/rok, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania co najmniej 80 000 GJ/rok.
 2. Zmniejszenie emisji CO2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 30 000 Mg/rok dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 30 000 Mg/rok.
 3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 10 000 MWh/rok, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 10 000 MWh/rok,
 4. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 20 000 GJ/rok, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 20 000 GJ/rok,
 5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 10 MW, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 10 MW

 

Dodatkowe kryteria:

 • Zastosowanie nowych urządzeń (wyprodukowane nie wcześniej niż w terminie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii w tej jednostce) – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
 • Maksymalny koszt jednostkowy brutto nie jest wyższy w przypadku systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 50 kWp do 1 MWp do 2,5 mln zł/MW.

Zapraszamy do kontaktu

Jeden z naszych konsultantów oddzwoni do Ciebie najszybciej jak to możliwe

Imię i nazwisko
Podaj imię i nazwisko
Podaj imię i nazwisko
Podaj adres e-mail
Podaj adres e-mail
Podaj adres e-mail
Podaj numer telefonu
Podaj numer telefonu
Podaj numer telefonu
Jestem zainteresowany ofertą. Proszę o kontakt.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Zapoznaj się
dodatkowe informacja o ochronie danych osobowych

Formularz kontaktowy, z którego chcesz skorzystać, wymaga od Ciebie podania podstawowych danych osobowych w postaci Twojego imienia, nazwiska oraz adresu mailowego – są to dane, które pozwolą nam odpowiedzieć Ci na zadane przez Ciebie pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Możesz podać nam również swój numer telefonu w treści wiadomości, byśmy mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu odpowiedzi na Twoje pytanie.


Warto wiedzieć, że:

 • Administratorem podanych danych osobowych stanie się Unima Energia Sp. z o.o. Sp. z siedzibą w Opolu, przy ul. Ozimskiej 48.

 • Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc na podany na stronie numer telefonu.

 • W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do momentu zrealizowania celu –złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na Twoje pytanie.

 • Dbamy o Twoje dane osobowe, informujemy iż mogą one zostać przekazane podmiotom z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania. Dane mogą być przekazane jedynie w celu realizacji usługi o którą Państwo występują.

 • Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Musisz wyrazić zgodę.
Musisz wyrazić zgodę.
Musisz wyrazić zgodę.
Musisz wyrazić zgodę.